జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ »స్క్వాడ్ 2020/2021

జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ »స్క్వాడ్ 2020/2021స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 . 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1936/1937 1935/1936 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- Ch. లీగ్ 2020/2021 ప్రీమియర్ లిగా 2020/2021 కుబోక్ 2020/2021 సూపర్ కుబోక్ 2020 Ch. లీగ్ 2019/2020 ప్రీమియర్ లిగా 2019/2020 కుబోక్ 2019/2020 సూపర్ కుబోక్ 2019 EL 2018 / 2019 ది క్యూఎఫ్ 2018/2019 ప్రీమియర్ లిగా 2018/2019 కుబోక్ 2018/2019 ది 2017/2018 ది క్యూఎఫ్ 2017/2018 ప్రీమియర్ లిగా 2017/2018 కుబోక్ 2017/2018 ది 2016/2017 ప్రీమియర్ లిగా 2016/2017 కుబోక్ 2016/2017 సూపర్ కుబోక్ 2016 సిహెచ్. లీగ్ 2015/2016 ప్రీమియర్ లిగా 2015/2016 కుబోక్ 2015/2016 సూపర్ కుబోక్ 2015 సిహెచ్ లీగ్ 2014/2015 సిఎల్ క్యూఎఫ్ 2014/2015 ఇఎల్ 2014/2015 ప్రీమియర్ లిగా 2014/2015 కుబోక్ 2014/2015 సిహెచ్ లీగ్ 2013/2014 సిఎల్ క్యూఎఫ్ 2013/2014 ప్రీమియర్ లిగా 2013/2014 చి. లీగ్ 2012/2013 EL 2012/2013 ప్రీమియర్ లిగా 2012/2013 కుబోక్ 2012/2013 ప్రీమియర్ లిగా 2011/2012 ఛాంపియన్‌షిప్ Ch. లీగ్ 2011/2012 ప్రీమియర్ లిగా 2011/2012 CL QF 2010/2011 EL 2010/2011 కుబోక్ 2010/2011 ప్రీమియర్ లిగా 2010 EL QF 2009/2010 కుబోక్ 2009/2010 ప్రీమియర్ లిగా 2009 Ch. లీగ్ 2008/2009 EL 2008/2009 UEFA Sup.Cup 2008 ప్రీమియర్ లిగా 2008 EL 2007 / 2008 EL QF 2007/2008 ప్రీమియర్ లిగా 2007 ప్రీమియర్ లిగా 2006 EL 2005/2006 EL QF 2005/2006 ప్రీమియర్ లిగా 2005 EL 2004/2005 EL QF 2004/2005 ప్రీమియర్ లిగా 2004 ప్రీమియర్ లిగా 2003 EL 2002/2003 EL QF 2002/2003 ప్రీమియర్ లిగా 2002 ప్రీమియర్ లిగా 2001 UI- కప్ 2000/2001 ప్రీమియర్ లిగా 2000 EL 1999/2000 ప్రీమియర్ లిగా 1999 ప్రీమియర్ లిగా 1998 ప్రీమియర్ లిగా 1997 ప్రీమియర్ లిగా 1996 EL 1989/1990 EL 1987/1988 Ch. లీగ్ 1985/1986 EL 1981/1982
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
41 మిఖాయిల్ కెర్జాకోవ్ రష్యా 01/28/1987
99 ఆండ్రీ లునేవ్ రష్యా 11/13/1991
71 డేనియల్ ఒడోవ్స్కి రష్యా 01/22/2003
86 నికోలాయ్ రిబికోవ్ రష్యా 01/05/2000
రక్షించండి
75 సెర్గీ చిబిసోవ్ రష్యా 03/01/2000
రెండు దిమిత్రి చిస్టియాకోవ్ రష్యా 01/13/1994
3 డగ్లస్ సెయింట్స్ బ్రెజిల్ 03/22/1994
పదిహేను వ్యాచెస్లావ్ కరావావ్ రష్యా 05/20/1995
94 డానిలా ఖోతులేవ్ రష్యా 10/01/2002
4 డానిల్ క్రుగోవాయ్ రష్యా 05/28/1998
6 డెజన్ లోవ్రేన్ క్రొయేషియా 07/05/1989
44 యారోస్లావ్ రాకిట్స్కి ఉక్రెయిన్ 08/03/1989
54 సబా సాజోనోవ్ రష్యా 02/01/2002
18 యూరి జిర్కోవ్ రష్యా 08/20/1983
మిడ్‌ఫీల్డర్
5 విల్మార్ బార్రియోస్ కొలంబియా 10/17/1993
ఇరవై ఒకటి అలెక్సాండర్ ఎరోఖిన్ రష్యా 10/13/1989
14 దలేర్ కుజ్యావ్ రష్యా 01/15/1993
62 మక్సిమ్ లెవిన్ రష్యా 05/06/1999
27 మాగోమెడ్ ఓజ్డోవ్ రష్యా 11/05/1992
92 డేనియల్ షామ్కిన్ రష్యా 06/22/2002
ఇరవై హెలిక్స్ బ్రెజిల్ 08/28/1997
ముందుకు
7 సర్దార్ అజ్మౌన్ ఇరాన్ 01/01/1995
పదకొండు సెబాస్టియన్ డ్రిస్సీ అర్జెంటీనా 02/09/1996
22 ఆర్టెమ్ డైజుబా రష్యా 08/22/1988
36 స్టానిస్లావ్ క్రాపుఖిన్ రష్యా 03/28/1998
8 మాల్కామ్ బ్రెజిల్ 02/26/1997
17 ఆండ్రీ మోస్టోవాయ్ రష్యా 11/05/1997
93 మిఖాయిల్ పోగోరెలోవ్ రష్యా 03/04/1999
19 అలెక్సీ సుతోర్మిన్ రష్యా 01/10/1994
నిర్వాహకుడు
సెర్గీ సెమాక్ రష్యా 02/27/1976
గాడిద. నిర్వాహకుడు
అలెక్సాండర్ నిజెలిక్ రష్యా 05/24/1985
ఇగోర్ సిముటెన్కోవ్ రష్యా 04/03/1973
అనటోలి టిమోష్చుక్ ఉక్రెయిన్ 03/30/1979
విలియం బ్రెజిల్ 10/20/1982
గోల్ కీపర్-కోచ్
మిఖాయిల్ బిర్యూకోవ్ రష్యా 05/07/1958