యూరి టైలేమన్స్యూరి టైలేమన్స్ - లీసెస్టర్ సిటీ, ఎఎస్ మొనాకో, ఆర్‌ఎస్‌సి అండర్లెచ్ట్

లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2019 - 06/2023
# 8
07/2017 - 01/2019 AS మొనాకో AS మొనాకో మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2013 - 06/2017 RSC ఆండర్లెచ్ట్ RSC ఆండర్లెచ్ట్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2013 - 06/2014 RSC ఆండర్లెచ్ట్ RSC ఆండర్లెచ్ట్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA ఇరవై 1 17 3 రెండు 4 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 29 3 24 5 8 6 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 రెండు 0 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. బెల్జియం 139 26 119 ఇరవై 2. 3 18 0 0 »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్‌లు
బెల్జియం కప్ బెల్జియం 8 4 7 1 1 0 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 77 12 71 6 19 9 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 5 1 4 1 0 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 5 రెండు 5 0 1 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 47 5 38 9 12 6 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ రెండు 0 1 1 0 1 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 4 0 3 1 1 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 342 56 295 47 68 46 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 రెండు రెండు 1 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 4 0 1 3 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 8 0 5 3 4 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 9 రెండు 7 రెండు రెండు 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 9 రెండు 9 0 రెండు 1 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3. 4 4 24 10 9 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA పదకొండు 5 9 రెండు 3 రెండు 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 14 6 పదకొండు 3 4 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U16] ఫిఫా 1 3 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U16 1 3 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు