యయ అరటి

యాయా బనానా - ఒలింపియాకోస్ పిరస్, పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్, ప్లాటానియాస్ చానియన్, ఎఫ్‌సి సోచాక్స్, ఎఫ్‌సి లాసాన్-స్పోర్ట్, ఎస్పెరెన్స్ డి ట్యూనిస్07/2019 - 07/2020 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ రక్షించండి
08/2018 - 06/2019 పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్ పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్ రక్షించండి
07/2018 - 08/2018 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ రక్షించండి
07/2017 - 06/2018 పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్ పానియోనియోస్ జిఎస్ఎస్ రక్షించండి
07/2014 - 06/2017 ప్లాటానియాస్ చానియన్ ప్లాటానియాస్ చానియన్ రక్షించండి
07/2014 - 07/2014 FC సోచాక్స్ FC సోచాక్స్ రక్షించండి
09/2013 - 06/2014 FC లౌసాన్-స్పోర్ట్ FC లౌసాన్-స్పోర్ట్ రక్షించండి
01/2012 - 08/2013 FC సోచాక్స్ FC సోచాక్స్ రక్షించండి
07/2009 - 01/2012 టునిస్ ఆశ టునిస్ ఆశ రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 26 0 ఇరవై 6 రెండు 5 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ గ్రీస్ 128 3 125 3 5 26 0 0 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కైపెల్లో ఎల్లడాస్ గ్రీస్ 17 1 పదిహేను రెండు 0 4 0 1 Y కైపెల్లో-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ స్విట్జర్లాండ్ 24 1 2. 3 1 1 6 0 1 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ స్విట్జర్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ట్యునీషియా 7 0 7 0 0 0 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 211 5 199 12 9 41 0 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 7 0 7 0 రెండు 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ CAF 3 1 3 0 0 0 0 0 »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. CAF 4 0 4 0 0 రెండు 0 0 »Afr. కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 16 రెండు 16 0 రెండు 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 1 7 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 1 7 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు