వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ »స్క్వాడ్ 2019/2020

వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ »స్క్వాడ్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2025/2026 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013 / 2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980 / 1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963 / 1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/194 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1 932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/ 1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- Pr. లీగ్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 Pr. లీగ్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 Pr. లీగ్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 Pr. లీగ్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 EL QF 2016/2017 Pr. లీగ్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 EL QF 2015/2016 Pr. లీగ్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 Pr. లీగ్ 2014/2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 Pr. లీగ్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 Pr. లీగ్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 ప్లేఆఫ్ 2011/2012 ఛాంపియన్‌షిప్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 Pr. లీగ్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 Pr. లీగ్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 Pr. లీగ్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 Pr. లీగ్ 2007/2008 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 EL 2006/2007 Pr. లీగ్ 2006/2007 FA కప్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 Pr. లీగ్ 2005/2006 FA కప్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 ఛాంపియన్‌షిప్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 ఛాంపియన్‌షిప్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 Pr. లీగ్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 Pr. లీగ్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 Pr. లీగ్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 EL 1999/2000 UI- కప్ 1999/2000 Pr. లీగ్ 1999/2000 FA కప్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 Pr. లీగ్ 1998/1999 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 Pr. లీగ్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997/1998 Pr. లీగ్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 Pr. లీగ్ 1993/1994 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 Pr. లీగ్ 1991/1992 FA కప్ 1990/1991 Pr. లీగ్ 1988/1989 Pr. లీగ్ 1987/1988 Pr. లీగ్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 Pr. లీగ్ 1984/1985 Pr. లీగ్ 1983/1984 Pr. లీగ్ 1982/1983 Pr. లీగ్ 1981/1982 CWC 1980/1981 FA కప్ 1979/1980 Pr. లీగ్ 1977/1978 Pr. లీగ్ 1976/1977 CWC 1975/1976 Pr. లీగ్ 1975/1976 Pr. లీగ్ 1974/1975 FA కప్ 1974/1975 Pr. లీగ్ 1973/1974 Pr. లీగ్ 1972/1973 Pr. లీగ్ 1971/1972 Pr. లీగ్ 1970/1971 Pr. లీగ్ 1969/1970 Pr. లీగ్ 1968/1969 Pr. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1966/1967 CWC 1965/1966 Pr. లీగ్ 1965/1966 CWC 1964/1965 Pr. లీగ్ 1964/1965 Pr. లీగ్ 1963/1964 FA కప్ 1963/1964 Pr. లీగ్ 1962/1963 Pr. లీగ్ 1961/1962 Pr. లీగ్ 1960/1961 Pr. లీగ్ 1959/1960 Pr. లీగ్ 1958/1959
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
49 జోసెఫ్ అనాంగ్ ఇంగ్లాండ్ 06/08/2000
1 Łukasz Fabiański పోలాండ్ 04/18/1985
25 డేవిడ్ మార్టిన్ ఇంగ్లాండ్ 01/22/1986
35 డారెన్ రాండోల్ఫ్ ఐర్లాండ్ 05/12/1987
రక్షించండి
4 ఫాబియన్ బాల్బునా పరాగ్వే 08/23/1991
3 ఆరోన్ క్రెస్‌వెల్ ఇంగ్లాండ్ 12/15/1989
2. 3 ఇసా డియోప్ ఫ్రాన్స్ 01/09/1997
24 ర్యాన్ ఫ్రెడరిక్స్ ఇంగ్లాండ్ 10/10/1992
ఇరవై గోన్సాలో కార్డోసో పోర్చుగల్ 10/21/2000
53 బెన్ జాన్సన్ ఇంగ్లాండ్ 01/24/2000
26 ఆర్థర్ మసువాకు కాంగో DR 11/07/1993
52 జెరెమీ న్గాకియా ఇంగ్లాండ్ 09/07/2000
ఇరవై ఒకటి ఏంజెలో ఒగ్బోన్నా ఇటలీ 05/23/1988
5 పాబ్లో జబలేటా అర్జెంటీనా 01/16/1985
మిడ్‌ఫీల్డర్
44 బెర్నార్డో రోసా బ్రెజిల్ 09/20/2000
8 ఫెలిపే ఆండర్సన్ బ్రెజిల్ 04/15/1993
10 మాన్యువల్ లాంజిని అర్జెంటీనా 02/15/1993
ఆల్ఫీ లూయిస్ ఇంగ్లాండ్ 09/28/1999
16 మార్క్ నోబెల్ ఇంగ్లాండ్ 05/08/1987
18 పాబ్లో ఫోర్నల్స్ స్పెయిన్ 02/22/1996
41 డెక్లాన్ రైస్ ఇంగ్లాండ్ 01/14/1999
పదిహేను కార్లోస్ శాంచెజ్ కొలంబియా 02/06/1986
28 టోమే సౌసెక్ చెక్ రిపబ్లిక్ 02/27/1995
19 జాక్ విల్షేర్ ఇంగ్లాండ్ 01/01/1992
ముందుకు
27 అల్బియన్ అజెటి స్విట్జర్లాండ్ 02/26/1997
30 మైఖేల్ ఆంటోనియో ఇంగ్లాండ్ 03/28/1990
17 జారోడ్ బోవెన్ ఇంగ్లాండ్ 12/20/1996
22 సెబాస్టియన్ హాలర్ ఐవరీ కోస్ట్ 06/22/1994
పదకొండు రాబర్ట్ స్నోడ్‌గ్రాస్ స్కాట్లాండ్ 09/07/1987
32 క్జాండే సిల్వా పోర్చుగల్ 03/16/1997
7 ఆండ్రీ యార్మోలెంకో ఉక్రెయిన్ 10/23/1989
నిర్వాహకుడు
డేవిడ్ మోయెస్ స్కాట్లాండ్ 04/25/1963
గోల్ కీపర్-కోచ్
వాలెరో స్పెయిన్ 02/28/1973