వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019/2020

వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019/20202020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932 / 1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1900/1901
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 07/11/2019 16:30 TO SCR ఆల్టాచ్ SCR ఆల్టాచ్ 3: 2 (2: 1)
వారం 07/17/2019 13:30 ఎన్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 4 (1: 2)
వారం 07/20/2019 10:00 TO న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 1)
వారం 07/26/2019 19:30 TO డాగెన్‌హామ్ & రెడ్‌బ్రిడ్జ్ డాగెన్‌హామ్ & రెడ్‌బ్రిడ్జ్ 0: 0 (0: 0)
వారం 07/27/2019 15:00 TO ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
వారం 07/31/2019 ఐదు గంటలకు TO హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 5: 3 (2: 2)
వారం 03/08/2019 15:00 హెచ్ అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో 2: 4 (2: 2, 2: 2) pso
ప్రీమియర్ లీగ్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/10/2019 12:30 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 0: 5 (0: 1)
2. రౌండ్ 08/17/2019 15:00 TO బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 1: 1 (0: 0)
3. రౌండ్ 08/24/2019 15:00 TO వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 3: 1 (1: 1)
4. రౌండ్ 08/31/2019 15:00 హెచ్ నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ 2: 0 (1: 0)
5. రౌండ్ 09/16/2019 20:00 TO ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 0: 0 (0: 0)
6. రౌండ్ 09/22/2019 14:00 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 0 (1: 0)
7. రౌండ్ 09/28/2019 15:00 TO AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 2: 2 (1: 1)
8. రౌండ్ 10/05/2019 17:30 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 2 (0: 0)
9. రౌండ్ 10/19/2019 12:30 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
10. రౌండ్ 10/26/2019 15:00 హెచ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
11. రౌండ్ 11/02/2019 15:00 హెచ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 3 (0: 2)
12. రౌండ్ 11/09/2019 15:00 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 2)
13. రౌండ్ 11/23/2019 12:30 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 2: 3 (0: 2)
14. రౌండ్ 11/30/2019 15:00 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
15. రౌండ్ 12/04/2019 19:30 TO వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 2 (0: 1)
16. రౌండ్ 12/09/2019 20:00 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 0)
17. రౌండ్ 12/14/2019 17:30 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
19. రౌండ్ 12/26/2019 15:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 2 (0: 0)
20. రౌండ్ 12/28/2019 17:30 హెచ్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 1: 2 (1: 1)
21. రౌండ్ 01/01/2020 17:30 హెచ్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 4: 0 (3: 0)
22. రౌండ్ 01/10/2020 20:00 TO షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 0: 1 (0: 0)
23. రౌండ్ 01/18/2020 15:00 హెచ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
24. రౌండ్ 01/22/2020 19:30 TO లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 1: 4 (0: 2)
18. రౌండ్ 01/29/2020 19:45 హెచ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
25. రౌండ్ 02/01/2020 15:00 హెచ్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 3: 3 (2: 0)
26. రౌండ్ 02/19/2020 19:30 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 0: 2 (0: 1)
27. రౌండ్ 02/24/2020 20:00 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 3 (1: 1)
28. రౌండ్ 02/29/2020 15:00 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
29. రౌండ్ 03/07/2020 15:00 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
30. రౌండ్ 06/20/2020 17:30 హెచ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 2 (0: 0)
31. రౌండ్ 06/23/2020 20:15 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 2 (0: 0)
32. రౌండ్ 07/01/2020 20:15 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 1)
33. రౌండ్ 07/05/2020 14:15 TO న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 2 (1: 1)
34. రౌండ్ 07/08/2020 18:00 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
35. రౌండ్ 07/11/2020 12:30 TO నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ 4: 0 (2: 0)
36. రౌండ్ 07/17/2020 20:00 హెచ్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 3: 1 (3: 0)
37. రౌండ్ 07/22/2020 18:00 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 0)
38. రౌండ్ 07/26/2020 16:00 హెచ్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 1: 1 (0: 0)
FA కప్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/05/2020 18:16 TO గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి గిల్లింగ్‌హామ్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (0: 0)
4. రౌండ్ 01/25/2020 15:00 హెచ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 1 (0: 1)
లీగ్ కప్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
2. రౌండ్ 08/27/2019 19:45 TO న్యూపోర్ట్ కౌంటీ న్యూపోర్ట్ కౌంటీ 2: 0 (1: 0)
3. రౌండ్ 09/25/2019 19:45 TO ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 0: 4 (0: 0)