వేన్న్ రూనీ

వేన్ మార్క్ రూనీ - డెర్బీ కౌంటీ, డి.సి. యునైటెడ్, ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ యు 21డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ ఇంగ్లాండ్
నిర్వాహకుడు
11/2020 - 06/2023
#
11/2019 - 11/2020 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ గాడిద. నిర్వాహకుడు

క్లబ్ కెరీర్

01/2020 - 01/2021 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ ముందుకు
07/2018 - 11/2019 D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ ముందుకు
07/2017 - 06/2018 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2004 - 07/2017 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ముందుకు
04/2016 - 04/2016 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 ముందుకు
07/2002 - 08/2004 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 3 1 1 0 1 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 85 30 80 5 ఇరవై ఒకటి 8 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 4 3 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 13 6 10 3 3 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 491 208 421 70 111 99 1 రెండు »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 30 6 29 1 9 రెండు 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 49 2. 3 42 7 4 పదకొండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 28 7 19 9 5 4 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 5 1 5 0 రెండు 1 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్‌లు
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఉపయోగాలు యాభై 2. 3 47 3 12 6 0 రెండు »MLS- మ్యాచ్‌లు
యు.ఎస్. ఓపెన్ కప్ ఉపయోగాలు రెండు రెండు రెండు 0 0 0 0 0 »ఓపెన్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 764 313 665 99 170 132 రెండు 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా పదకొండు 1 9 రెండు రెండు 0 0 1 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 26 16 25 1 10 4 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 46 16 40 6 26 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 10 6 9 1 7 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 27 14 26 1 13 5 0 1 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 120 53 109 పదకొండు 58 12 0 రెండు »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్స్ 2010