విన్సెంజో ఇక్వింటా

విన్సెంజో ఇక్వింటా - ఎసి సెసేనా, జువెంటస్, ఉడినీస్ కాల్సియో, కాస్టెల్ డి సాంగ్రో, కాల్సియో పాడోవా

01/2012 - 06/2012 ఎసి సెసేనా ఎసి సెసేనా ముందుకు
07/2007 - 01/2012 జువెంటస్ జువెంటస్ ముందుకు
07/2000 - 06/2007 ఉడినీస్ కాల్సియో ఉడినీస్ కాల్సియో ముందుకు
07/1998 - 06/2000 కాస్టెల్ డి సాంగ్రో కాస్టెల్ డి సాంగ్రో ముందుకు
07/1997 - 06/1998 ఫుట్‌బాల్ పాడువా ఫుట్‌బాల్ పాడువా ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 12 8 10 రెండు 4 3 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 రెండు 3 1 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 9 రెండు 6 3 రెండు 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 270 89 183 87 63 19 రెండు రెండు »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
బి సిరీస్ ఇటలీ 13 3 8 5 5 రెండు 0 0 »సెరీ బి-మ్యాచ్‌లు
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 29 9 18 పదకొండు 8 రెండు 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 337 113 228 109 82 27 రెండు రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 8 రెండు 3 5 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 10 రెండు 7 3 5 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 14 రెండు 3 పదకొండు 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 3 0 3 0 1 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 5 0 3 రెండు 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 40 6 19 ఇరవై ఒకటి 8 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 1 రెండు 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 3 0 1 రెండు 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు