వికాష్ ధోరాసూ

వికాష్ ధోరాసూ - ఎఎస్ లివోర్నో, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్, ఎసి మిలన్, ఒలింపిక్ లియోన్, గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్, లే హవ్రే ఎసి07/2007 - 10/2007 AS లివర్నో AS లివర్నో మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2005 - 10/2006 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2004 - 06/2005 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2002 - 06/2004 ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2001 - 06/2002 గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/1998 - 06/2001 ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/1993 - 06/1998 లే హవ్రే ఎసి లే హవ్రే ఎసి మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 26 0 18 8 పదకొండు రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 0 రెండు 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA ఇరవై 1 ఇరవై 0 4 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 363 16 334 29 57 32 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 22 1 22 0 6 రెండు 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 2. 3 1 2. 3 0 5 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ పదకొండు 0 8 3 3 రెండు 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 3 0 3 0 1 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 1 0 0 1 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 473 19 432 41 87 43 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 7 1 4 3 రెండు 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 7 0 6 1 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA రెండు 0 1 1 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 18 1 పదకొండు 7 5 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 4 0 4 0 0 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 4 0 4 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 రెండు 1 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 4 0 3 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు