విక్టర్ లిండెలాఫ్

విక్టర్ జుర్గెన్ నిల్సన్ లిండెలాఫ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, ఎస్ఎల్ బెంఫికా, ఎస్ఎల్ బెంఫికా బి, వెస్టెరస్ ఎస్కె

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
07/2017 - 06/2024
# రెండు
05/2014 - 06/2017 ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా రక్షించండి
07/2012 - 12/2015 ఎస్ఎల్ బెంఫికా బి ఎస్ఎల్ బెంఫికా బి రక్షించండి
01/2010 - 06/2012 Västerås SK Västerås SK రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 29 0 29 0 రెండు 3 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 5 0 4 1 0 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 102 3 97 5 5 8 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 13 0 13 0 0 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 0 8 0 1 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 48 రెండు 46 రెండు 0 4 0 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ లీగ్ పోర్చుగల్ 96 4 93 3 6 19 1 రెండు »లీగ్ II- మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 5 0 4 1 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ 6 0 4 రెండు 0 1 0 0 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
సూపర్ కప్ పోర్చుగల్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపరెట్టన్ స్వీడన్ 27 0 26 1 3 3 0 0 »సూపరెట్టన్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 341 9 326 పదిహేను 17 42 1 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 9 1 9 0 0 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 7 0 6 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 3 0 3 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 4 1 4 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 5 0 5 0 1 1 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ బి UEFA 4 1 4 0 1 0 0 0 »NL B- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 38 3 37 1 3 5 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 5 0 4 1 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 4 0 3 1 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 పదకొండు 0 9 రెండు 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 6 0 6 0 రెండు 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 6 0 6 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

స్వీడన్ స్వీడన్ ఛాంపియన్స్ 2018 2019