ఎవర్ బనేగా

ఎవర్ మాక్సిమిలియానో ​​డేవిడ్ బనేగా - అల్ షాబాబ్, సెవిల్లా ఎఫ్‌సి, ఇంటర్, వాలెన్సియా సిఎఫ్, న్యూవెల్స్‌ ఓల్డ్ బాయ్స్, అట్లాటికో మాడ్రిడ్, బోకా జూనియర్స్అల్ షబాబ్ అల్ షబాబ్ సౌదీ అరేబియా
మిడ్‌ఫీల్డర్
09/2020 - 06/2023
#
07/2017 - 08/2020 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2016 - 07/2017 ఇంటర్ ఇంటర్ మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2014 - 06/2016 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2014 - 08/2014 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2014 - 06/2014 న్యూవెల్ ఓల్డ్ బాయ్స్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2009 - 01/2014 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2008 - 06/2009 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2008 - 08/2008 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2006 - 12/2007 బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్ మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 30 3 25 5 12 8 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 48 4 41 7 12 17 0 1 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 7 1 6 1 4 రెండు 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 1 1 0 0 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 28 6 ఇరవై 8 13 రెండు 1 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 1 0 1 0 1 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 315 27 241 74 95 93 4 రెండు »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 54 4 36 18 ఇరవై 8 0 1 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లిబర్టాడోర్స్ కప్ CONMEBOL ఇరవై 0 19 1 9 8 0 0 »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్
మొదటి విభాగం అర్జెంటీనా 42 1 38 4 14 8 రెండు 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 551 47 433 118 182 147 7 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 రెండు 1 0 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా ఫిఫా ఇరవై 1 పదిహేను 5 10 5 0 0 »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్
స్నేహితులు ఫిఫా 29 4 16 13 6 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
అమెరికా కప్ CONMEBOL 13 1 9 4 5 రెండు 0 0 »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 65 6 42 2. 3 ఇరవై ఒకటి 9 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 1 రెండు 0 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 1 రెండు 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 0 7 0 రెండు 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 0 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
దక్షిణ అమెరికన్ ఛాంపియన్‌షిప్ [U20] CONMEBOL 7 0 7 0 రెండు రెండు 0 0 »క్యాంప్. సుడ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 16 1 16 0 4 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు