UEFA »అవలోకనం

UEFA - అవలోకనం, జాతీయ లీగ్‌లు మరియు పోటీల అవలోకనంకాంటినెంటల్ పోటీలు

యూరో
యూరో క్వాలిఫైయర్స్
నేషన్స్ లీగ్ ఎ
నేషన్స్ లీగ్ బి
నేషన్స్ లీగ్ సి
నేషన్స్ లీగ్ డి
ఛాంపియన్స్ లీగ్
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్.
యూరోపా లీగ్
యూరోపా లీగ్ క్వాల్.
UEFA సూపర్ కప్
చెకోస్లోవాక్ సూపర్కప్
ప్రీమియర్ లీగ్ అంతర్జాతీయ కప్
కప్ విన్నర్స్ కప్
కప్ విన్నర్స్ కప్ క్వాలిఫైయర్స్
UI- కప్
రాయల్ లీగ్
బాల్టిక్ లీగ్
యూరో [మహిళలు]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [మహిళలు]
ఛాంపియన్స్ లీగ్ [మహిళలు]
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. [మహిళలు]
యూరో [U21]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21]
యూరో [U19]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19]
యూరో ఏవి. లీగ్ బి [U19]
యూరో ఏవి. లీగ్ సి [U19]
యూరో ఏవి. లీగ్ A [U19]
యూరో [U19 మహిళలు]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19 మహిళలు]
యూరో [U18]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U18]
యూరో [U17]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U17]
యూరో [U17 మహిళలు]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U17 మహిళలు]
యూరో [U16]
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U16]
యూత్ లీగ్ [యూత్]
నెక్స్ట్‌జెన్ సిరీస్ [యూత్]

జాతీయ పోటీలు

అల్బేనియా
అల్బేనియా సుపీరియర్ వర్గం
అల్బేనియా కప్
అల్బేనియా సూపర్కప్
అల్బేనియా ప్రతినిధి
అండోరా
అండోరా 1 వ డివిజన్
అండోరా ప్రతినిధి
అండోరా సూపర్ కప్
అర్మేనియా
అర్మేనియా ప్రీమియర్ లీగ్
అర్మేనియా కప్
అర్మేనియా సూపర్ కప్
ఆస్ట్రియా
ఆస్ట్రియా బుండెస్లిగా
ఆస్ట్రియా 2. లీగ్
ఆస్ట్రియా ÖFB- కప్
ఆస్ట్రియా ప్రాంతీయ లీగ్ ఈస్ట్
ఆస్ట్రియా ప్రాంతీయ లీగ్ మధ్య
ఆస్ట్రియా ప్రాంతీయ లీగ్ సాల్జ్‌బర్గ్
ఆస్ట్రియా రీజినల్లిగా టిరోల్
ఆస్ట్రియా ఎలైట్ లీగ్ వోరార్ల్‌బర్గ్
ఆస్ట్రియా ప్రతినిధి బుండెస్లిగా
ఆస్ట్రియా మొదటి లీగ్‌కు ప్రతినిధి
ఆస్ట్రియా సూపర్కప్
ఆస్ట్రియా నేషనల్ లీగ్
ఆస్ట్రియా స్టేట్ లీగ్
ఆస్ట్రియా వియన్నా లీగ్ (1945-1949)
ఆస్ట్రియా గౌలిగా (1938-1945)
ఆస్ట్రియా నేషనల్ లీగ్ (1937/38)
ఆస్ట్రియా వియన్నా లీగ్ 1 వ తరగతి (1923-1937)
ఆస్ట్రియా 1 వ తరగతి NÖFV (1911-1923)
ఆస్ట్రియా ప్రాంతీయ లీగ్ వెస్ట్
ఆస్ట్రియా రీజినల్లిగా వెస్ట్ (-2019)
ఆస్ట్రియా బుండెస్లిగా [మహిళలు]
ఆస్ట్రియా ప్రతినిధి [మహిళలు]
అజర్‌బైజాన్
అజర్‌బైజాన్ ప్రీమియర్ లీగ్
అజర్‌బైజాన్ కప్
అజర్‌బైజాన్ సూపర్కప్
బెలారస్
బెలారస్ Cempionat
బెలారస్ కప్
బెలారస్ సూపర్ కప్
బెలారస్ ప్రతినిధి
బెల్జియం
బెల్జియం ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ.
బెల్జియం ఫస్ట్ క్లాస్ బి.
బెల్జియం యూరోపా లీగ్ ప్లేఆఫ్స్
బెల్జియం బెల్జియం కప్
బెల్జియం సూపర్కప్
బెల్జియం టూర్ ఫైనల్ డివ్. 2
బెల్జియం రిజర్వ్ ప్రో లీగ్
బెల్జియం ఎలైట్ [U18]
బెల్జియం ఎలైట్ [U16]
బెల్జియం ఎలైట్ U19 [యువత]
బెల్జియం ఎలైట్ U17 [యూత్ బి]
బోస్నియా-హెర్జెగోవినా
బోస్నియా-హెర్జెగోవినా ప్రీమియర్ లీగ్
బోస్నియా-హెర్జెగోవినా బిహెచ్ కప్
బల్గేరియా
బల్గేరియా పర్వ లీగ్
బల్గేరియా కప్
బల్గేరియా సూపర్కప్
బల్గేరియా ప్రతినిధి
క్రొయేషియా
క్రొయేషియా 1. హెచ్‌ఎన్‌ఎల్
క్రొయేషియా 2. హెచ్‌ఎన్‌ఎల్
క్రొయేషియా ఫుట్‌బాల్ కప్
క్రొయేషియా సూపర్ కప్
క్రొయేషియా ప్రతినిధి
CSSR
CSSR 1 వ చెకోస్లోవాక్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్
సైప్రస్
సైప్రస్ మొదటి విభాగం
సైప్రస్ కైపెల్లో కైప్రో
సైప్రస్ సూపర్ కప్
చెక్ రిపబ్లిక్
చెక్ రిపబ్లిక్ 1 వ ఫుట్‌బాల్ లీగ్
చెక్ రిపబ్లిక్ 2 వ ఫుట్‌బాల్ లీగ్
చెక్ రిపబ్లిక్ FACR కప్
చెక్ రిపబ్లిక్ ప్లేఆఫ్‌లు 1/2
చెక్ రిపబ్లిక్ సూపర్ కప్
డెన్మార్క్
డెన్మార్క్ సూపర్ లీగ్
డెన్మార్క్ 1. విభజన
డెన్మార్క్ ప్రతినిధి సూపర్లిగా
డెన్మార్క్ DBU కప్
డెన్మార్క్ 2 వ డివిజన్ పూల్ 1
డెన్మార్క్ 2 వ డివిజన్ పూల్ 2
డెన్మార్క్ 2. డివిజన్ ప్రమోషన్
డెన్మార్క్ 2. డివిజన్ ప్రతినిధి
డెన్మార్క్ రెసర్వెలిగెన్
డెన్మార్క్ 2 వ డివిజన్ పూల్ 3
డెన్మార్క్ జెంసిడిగే క్విన్డెలిగా [మహిళలు]
డెన్మార్క్ U19 బాయ్స్ లీగ్స్ [యూత్]
డెన్మార్క్ U19 బాలుర విభాగాలు [యువత]
డెన్మార్క్ U17 బాయ్స్ లీగ్ [యూత్ బి]
డెన్మార్క్ U17 బాలుర విభాగాలు [యూత్ బి]
డెన్మార్క్ U15 బాయ్స్ లీగ్ [యూత్ సి]
ఇంగ్లాండ్
ఇంగ్లాండ్ ప్రీమియర్ లీగ్
ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్‌షిప్
ఇంగ్లాండ్ FA కప్
ఇంగ్లాండ్ లీగ్ కప్
ఇంగ్లాండ్ లీగ్ వన్
ఇంగ్లాండ్ లీగ్ రెండు
ఇంగ్లాండ్ నేషనల్ లీగ్
ఇంగ్లాండ్ నేషనల్ లీగ్ నార్త్
ఇంగ్లాండ్ నేషనల్ లీగ్ సౌత్
ఇంగ్లాండ్ FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్
ఇంగ్లాండ్ EF.L ట్రోఫీ
ఇంగ్లాండ్ ప్లేఆఫ్
ఇంగ్లాండ్ U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1
ఇంగ్లాండ్ U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2
ఇంగ్లాండ్ U23 ప్రొఫెషనల్ డెవలప్‌మెంట్ లీగ్
ఇంగ్లాండ్ ఉమెన్స్ సూపర్ లీగ్ [మహిళలు]
ఇంగ్లాండ్ FA మహిళల కప్ [మహిళలు]
ఇంగ్లాండ్ ప్రీమియర్ లీగ్ [U18]
ఇంగ్లాండ్ ప్రీమియర్ లీగ్ కప్ [U18]
ఇంగ్లాండ్ FA యూత్ కప్ [U18]
ఇంగ్లాండ్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్‌మెంట్ లీగ్ [U18]
ఇంగ్లాండ్ యూత్ అలయన్స్ [U18]
ఎస్టోనియా
ఎస్టోనియా ఛాంపియన్స్ లీగ్
ఎస్టోనియా ఎస్టోనియన్ కప్
ఎస్టోనియా సూపర్కారికలు
ఎస్టోనియా ప్రతినిధి
ఫారో దీవులు
ఫారో దీవులు ఎఫోడైల్డిన్
ఫారో దీవులు కాంక్రీట్ కటింగ్
ఫారో దీవులు కాంక్రీట్ బొంత
ఫారో దీవులు ప్రతినిధి
ఫిన్లాండ్
ఫిన్లాండ్ వీక్కౌస్లిగా
ఫిన్లాండ్ ఒకటి
ఫిన్లాండ్ ప్రతినిధి వీక్కౌస్లిగా
ఫిన్లాండ్ ఫిన్నిష్ కప్
ఫిన్లాండ్ లీగ్ కప్
ఫ్రాన్స్
ఫ్రాన్స్ లీగ్ 1
ఫ్రాన్స్ లీగ్ 2
ఫ్రాన్స్ జాతీయ
ఫ్రాన్స్ ఫ్రెంచ్ కప్
ఫ్రాన్స్ లిగ్యూస్ కప్పు
ఫ్రాన్స్ జాతీయ 2 గ్రూప్ ఎ
ఫ్రాన్స్ జాతీయ 2 గ్రూప్ బి
ఫ్రాన్స్ జాతీయ 2 గ్రూప్ సి
ఫ్రాన్స్ జాతీయ 2 గ్రూప్ డి
ఫ్రాన్స్ ప్రతినిధి లిగ్ 1
ఫ్రాన్స్ ప్రతినిధి లిగ్ 2
ఫ్రాన్స్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ
ఫ్రాన్స్ డివిజన్ 1 [మహిళలు]
ఫ్రాన్స్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్ Gr.A [యూత్]
ఫ్రాన్స్ ఛాంపియన్నాట్ నేషనల్ Gr.B [యూత్]
ఫ్రాన్స్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్ Gr.C [యూత్]
ఫ్రాన్స్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్ Gr.D [యూత్]
ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ యొక్క తుది ఛాంపియన్‌షిప్ [యువత]
జిడిఆర్
జిడిఆర్ ఒబెర్లిగా
జిడిఆర్ ప్రమోషన్ రౌండ్ అప్పర్ లీగ్
జిడిఆర్ డిడిఆర్-లిగా
జిడిఆర్ FDGB కప్
జార్జియా
జార్జియా ఎరోవ్నులి లిగా
జార్జియా డేవిడ్ కిపియాని కప్
జార్జియా ప్రతినిధి
జార్జియా సూపర్ కప్
జర్మనీ
జర్మనీ బుండెస్లిగా
జర్మనీ 2 వ బుండెస్లిగా
జర్మనీ 3. లీగ్
జర్మనీ డిఎఫ్‌బి-పోకల్
జర్మనీ సూపర్కప్
జర్మనీ రీజినల్లిగా నార్త్
జర్మనీ రీజినల్లిగా ఈశాన్య
జర్మనీ ప్రాంతీయ లీగ్ వెస్ట్
జర్మనీ రీజినల్లిగా నైరుతి
జర్మనీ రీజినల్లిగా బేయర్న్
జర్మనీ ప్రతినిధి బుండెస్లిగా
జర్మనీ ప్రతినిధి 2 వ బుండెస్లిగా
జర్మనీ ప్రమోషన్ రౌండ్ 3 వ డివిజన్
జర్మనీ బేయర్న్లిగా నార్డ్
జర్మనీ బేయర్న్ లీగ్ సౌత్
జర్మనీ బ్రెమెన్ లీగ్
జర్మనీ హెస్సెన్ లీగ్
జర్మనీ ఒబెర్లిగా లోయర్ సాక్సోనీ
జర్మనీ ఒబెర్లిగా బాడెన్-వుర్టెంబెర్గ్
జర్మనీ ఒబెర్లిగా హాంబర్గ్
జర్మనీ ఒబెర్లిగా మిట్టెల్రిన్
జర్మనీ ఒబెర్లిగా నీడెర్హీన్
జర్మనీ ఒబెర్లిగా NOFV- నార్డ్
జర్మనీ ఒబెర్లిగా NOFV-Süd
జర్మనీ ఒబెర్లిగా రైన్‌ల్యాండ్-పాలటినేట్ / సార్
జర్మనీ ఒబెర్లిగా వెస్ట్‌ఫాలెన్
జర్మనీ ష్లెస్విగ్-హోల్స్టెయిన్ లీగ్
జర్మనీ ప్లేఆఫ్స్ ప్రాంతీయ లీగ్
జర్మనీ ప్రతినిధి ఒబెర్లిగా
జర్మనీ దిగువ రైన్ కప్
జర్మనీ వెస్ట్‌ఫాలియా కప్
జర్మనీ బాడిషర్ పోకల్
జర్మనీ మెక్లెన్బర్గ్-వెస్ట్రన్ పోమెరేనియా కప్
జర్మనీ బవేరియన్ కప్
జర్మనీ జర్మన్ ఛాంపియన్‌షిప్
జర్మనీ ప్రమోషన్ రౌండ్ 1 వ బుండెస్లిగా
జర్మనీ ప్రమోషన్ రౌండ్ 2 వ బుండెస్లిగా
జర్మనీ ఒబెర్లిగా నార్డ్ (1947-63)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా వెస్ట్ (1947-63)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా సాడ్వెస్ట్ (1946-63)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా సాడ్ (1945-63)
జర్మనీ రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012)
జర్మనీ రీజినల్లిగా నార్డోస్ట్ (1994-2000)
జర్మనీ రీజినల్లిగా వెస్ట్ / నైరుతి (1994-2000)
జర్మనీ NRW లీగ్ (2008-2012)
జర్మనీ బేయర్న్ లీగ్ (1994-2012)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా నార్డ్ (2004-2008)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా నార్డ్రిన్ (1994-2008)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా సాడ్వెస్ట్ (1994-2012)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా వెస్ట్‌ఫాలెన్ (1992-2008)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా నీడెర్సాచ్సేన్-ఓస్ట్ (2008-2010)
జర్మనీ ఒబెర్లిగా నీడెర్సాచ్సేన్-వెస్ట్ (2008-2010)
జర్మనీ లీగ్ కప్
జర్మనీ రీజినల్లిగా నార్త్ (1963-1974)
జర్మనీ రీజినల్లిగా వెస్ట్ (1963-1974)
జర్మనీ రీజినల్లిగా సాడ్వెస్ట్ (1963-1974)
జర్మనీ రీజినల్లిగా సాడ్ (1963-1974)
జర్మనీ రీజినల్లిగా బెర్లిన్ (1963-1974)
జర్మనీ బుండెస్లిగా [మహిళలు]
జర్మనీ 2. బుండెస్లిగా [మహిళలు]
జర్మనీ DFB- పోకల్ [మహిళలు]
జర్మనీ ప్రమోషన్ రౌండ్ 2 వ డివిజన్ [మహిళలు]
జర్మనీ ప్రతినిధి 2. బుండెస్లిగా [మహిళలు]
జర్మనీ 2. బుండెస్లిగా నార్త్ (-2018) [మహిళలు]
జర్మనీ 2. బుండెస్లిగా సౌత్ (-2018) [మహిళలు]
జర్మనీ బుండెస్లిగా కప్ [మహిళలు]
జర్మనీ బుండెస్లిగా ఉత్తర / ఈశాన్య [యువత]
జర్మనీ బుండెస్లిగా వెస్ట్ [యువత]
జర్మనీ బుండెస్లిగా దక్షిణ / నైరుతి [యువత]
జర్మనీ ఛాంపియన్‌షిప్ [యువత]
జర్మనీ DFB జూనియర్ క్లబ్ కప్ [యువత]
జర్మనీ బుండెస్లిగా ఉత్తర / ఈశాన్య [యువత బి]
జర్మనీ బుండెస్లిగా వెస్ట్ [యూత్ బి]
జర్మనీ బుండెస్లిగా దక్షిణ / నైరుతి [యువత బి]
జర్మనీ ఛాంపియన్‌షిప్ [యూత్ బి]
జిబ్రాల్టర్
జిబ్రాల్టర్ ప్రీమియర్ డివిసన్
జిబ్రాల్టర్ ప్రతినిధి
గ్రీస్
గ్రీస్ సూపర్ లీగ్
గ్రీస్ సూపర్ లీగ్ 2
గ్రీస్ ప్రతినిధి
గ్రీస్ కైపెల్లో ఎల్లడాస్
గ్రీస్ సూపర్కప్
గ్రీస్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్
గ్రీస్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ నోటియోస్
గ్రీస్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ వోరియోస్
గ్రీస్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ ప్లేఆఫ్
హంగరీ
హంగరీ NB I.
హంగరీ హంగేరియన్ కప్
హంగరీ లీగ్ కప్
హంగరీ సూపర్ కప్
ఐస్లాండ్
ఐస్లాండ్ ప్రీమియర్ లీగ్
ఐస్లాండ్ 1 వ విభాగం
ఐస్లాండ్ ట్రోఫీ
ఐస్లాండ్ లెంగ్జు కప్
ఐస్లాండ్ సూపర్కప్
ఐర్లాండ్
ఐర్లాండ్ ప్రీమియర్ డివిజన్
ఐర్లాండ్ మొదటి విభాగం
ఐర్లాండ్ FAI కప్
ఐర్లాండ్ లీగ్ కప్
ఐర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్స్ కప్
ఐర్లాండ్ ప్లేఆఫ్‌లు 1/2
ఇజ్రాయెల్
ఇజ్రాయెల్ లిగాట్ హల్
ఇజ్రాయెల్ స్టేట్ కప్
ఇజ్రాయెల్ పూర్తిగా కప్ అల్
ఇజ్రాయెల్ సూపర్ కప్
ఇటలీ
ఇటలీ ఒక సిరీస్
ఇటలీ బి సిరీస్
ఇటలీ ఇటాలియన్ కప్
ఇటలీ సూపర్ కప్
ఇటలీ సెరీ సి గ్రూప్ ఎ
ఇటలీ సెరీ సి గ్రూప్ బి
ఇటలీ సెరీ సి గ్రూప్ సి
ఇటలీ సెరీ సి ప్లేఆఫ్
ఇటలీ సెరీ సి ప్లేఅవుట్
ఇటలీ ఇటాలియన్ కప్ సెరీ సి
ఇటలీ సెరీ సి సూపర్ కప్
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ ఎ
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ బి
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ సి
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ డి
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ ఇ
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ ఎఫ్
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ జి
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ హెచ్
ఇటలీ సెరీ డి గ్రూప్ I.
ఇటలీ సెరీ డి ప్లేఆఫ్
ఇటలీ ఇటాలియన్ కప్ సెరీ డి
ఇటలీ సెరీ డి స్కుడెట్టో
ఇటలీ లెగా ప్రో 1 వ ఎ
ఇటలీ లెగా ప్రో 1. బి
ఇటలీ సెరీ ఎ [మహిళలు]
ఇటలీ ప్రిమావెరా ఛాంపియన్‌షిప్ 1 [యువత]
ఇటలీ ప్రిమావెరా ఛాంపియన్‌షిప్ 2 [యువత]
ఇటలీ ఇటాలియన్ స్ప్రింగ్ కప్ [యూత్]
ఇటలీ ప్రిమావెరా గ్రూప్ ఎ [యూత్]
ఇటలీ ప్రిమావెరా గ్రూప్ బి [యూత్]
ఇటలీ ప్రిమావెరా గ్రూప్ సి [యూత్]
ఇటలీ స్ప్రింగ్ ప్లేఆఫ్ [యువత]
కజాఖ్స్తాన్
కజాఖ్స్తాన్ ప్రీమియర్ లీగ్
కజాఖ్స్తాన్ కప్
కజాఖ్స్తాన్ ప్రతినిధి
కజాఖ్స్తాన్ సూపర్ కప్
కొసావో
కొసావో సూపర్ లీగ్
కొసావో ప్రతినిధి
కొసావో సూపర్ కప్
లాట్వియా
లాట్వియా విర్స్లిగా
లాట్వియా లాట్వియన్ కప్
లాట్వియా ప్రతినిధి
లిచ్టెన్స్టెయిన్
లిచ్టెన్స్టెయిన్ FL 1 కప్
లిథువేనియా
లిథువేనియా లీగ్
లిథువేనియా LFF కప్
లిథువేనియా ప్రతినిధి
లిథువేనియా సూపర్కప్
లక్సెంబర్గ్
లక్సెంబర్గ్ నేషనల్ డివిజన్
లక్సెంబర్గ్ కత్తిరించబడింది
లక్సెంబర్గ్ ప్రతినిధి
మాల్టా
మాల్టా ప్రీమియర్ లీగ్
మాల్టా ప్రతినిధి
మాల్టా సూపర్కప్
మోల్దవియా
మోల్దవియా జాతీయ విభాగం
మోల్దవియా మోల్డోవా కప్
మోల్దవియా ప్రతినిధి
మోల్దవియా సూపర్
మోంటెనెగ్రో
మోంటెనెగ్రో 1. సిఎఫ్ఎల్
మోంటెనెగ్రో కప్ ఆఫ్ మోంటెనెగ్రో
మోంటెనెగ్రో ప్రతినిధి
నెదర్లాండ్స్
నెదర్లాండ్స్ ఎరెడివిసీ
నెదర్లాండ్స్ మొదటి విభాగం
నెదర్లాండ్స్ రెండవ విభాగం
నెదర్లాండ్స్ కెఎన్‌విబి కప్
నెదర్లాండ్స్ మూడవ డివిజన్ శనివారం
నెదర్లాండ్స్ మూడవ డివిజన్ ఆదివారం
నెదర్లాండ్స్ సూపర్కప్
నెదర్లాండ్స్ ప్లేఆఫ్స్ ఎరెడివిసీ
నెదర్లాండ్స్ ప్లేఆఫ్స్ 3/4
నెదర్లాండ్స్ నిర్ణయం టాప్ క్లాస్
నెదర్లాండ్స్ రిజర్వ్ లీగ్
నెదర్లాండ్స్ ఎరెడివిసీ [మహిళలు]
నెదర్లాండ్స్ డివిజన్ 1 [U21]
నెదర్లాండ్స్ డివిజన్ 2 [U21]
నెదర్లాండ్స్ డివిజన్ 1 [U18]
నెదర్లాండ్స్ డివిజన్ 2 [U18]
నెదర్లాండ్స్ డివిజన్ 3 [U18]
నెదర్లాండ్స్ ఎరెడివిసీ U19 [యువత]
ఉత్తర మాసిడోనియా
ఉత్తర మాసిడోనియా 1. ఎంఎఫ్ఎల్
ఉత్తర మాసిడోనియా కప్ ఆఫ్ మాసిడోనియా
ఉత్తర మాసిడోనియా ప్రతినిధి
ఉత్తర మాసిడోనియా సూపర్ కప్
ఉత్తర ఐర్లాండ్
ఉత్తర ఐర్లాండ్ ప్రీమియర్ లీగ్
ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఐరిష్ కప్
ఉత్తర ఐర్లాండ్ లీగ్ కప్
ఉత్తర ఐర్లాండ్ ప్రతినిధి ప్లేఆఫ్
నార్వే
నార్వే ఎలైట్ సిరీస్
నార్వే 1 వ డివిజన్
నార్వే కపెన్
నార్వే ప్రతినిధి ఎలైట్ సిరీస్
నార్వే ప్రతినిధి 1 వ విభాగం
నార్వే మాస్టర్ ఫైనల్స్
నార్వే డివిజన్ 2 డివిజన్ 1
నార్వే డివిజన్ 2 డివిజన్ 2
నార్వే 2 వ డివిజన్ 3 (- 2016)
నార్వే 2. డివిజన్ 4 (- 2016)
నార్వే టాప్ సిరీస్ [మహిళలు]
నార్వే ప్రతినిధి [మహిళలు]
పోలాండ్
పోలాండ్ టాప్ లీగ్
పోలాండ్ ఐ లీగ్
పోలాండ్ పోలిష్ కప్
పోలాండ్ సూపర్ కప్
పోలాండ్ రిలీగేషన్ ఐ లీగ్
పోలాండ్ ప్రతినిధి ఎక్స్ట్రాక్లాసా
పోలాండ్ ఎక్స్ట్రాక్లాసా కప్
పోర్చుగల్
పోర్చుగల్ ప్రీమియర్ లీగ్
పోర్చుగల్ రెండవ లీగ్
పోర్చుగల్ కప్
పోర్చుగల్ లీగ్ కప్
పోర్చుగల్ సూపర్ కప్
పోర్చుగల్ ప్రతినిధి 1/2
పోర్చుగల్ ప్రతినిధి 2/3
పోర్చుగల్ యువత [యువత]
పోర్చుగల్ ప్రకటన లీగ్ [U23]
రొమేనియా
రొమేనియా లీగ్ 1
రొమేనియా రొమేనియన్ కప్
రొమేనియా లీగ్ కప్
రొమేనియా సూపర్
రొమేనియా ప్లేఆఫ్ 1/2
రష్యా
రష్యా ప్రీమియర్ లీగ్
రష్యా 1. విభజన
రష్యా కప్
రష్యా సూపర్ కప్
రష్యా రిలీగేషన్ ప్రీమియర్ లీగ్
రష్యా ప్రీమియర్ లీగ్ [U20]
రష్యా యుఎఫ్ఎల్ -1 [యువత]
శాన్ మారినో
శాన్ మారినో ఛాంపియన్‌షిప్
శాన్ మారినో టైటాన్ కప్
శాన్ మారినో సూపర్ కప్
స్కాట్లాండ్
స్కాట్లాండ్ ప్రీమియర్ షిప్
స్కాట్లాండ్ ఛాంపియన్‌షిప్
స్కాట్లాండ్ లీగ్ వన్
స్కాట్లాండ్ లీగ్ రెండు
స్కాట్లాండ్ FA కప్
స్కాట్లాండ్ లీగ్ కప్
స్కాట్లాండ్ ఛాలెంజ్ కప్
స్కాట్లాండ్ ప్లేఆఫ్
సెర్బియా
సెర్బియా సూపర్ లీగ్
సెర్బియా సెర్బియన్ కప్
సెర్బియా ప్రతినిధి
స్లోవేకియా
స్లోవేకియా సూపర్ లీగ్
స్లోవేకియా స్లోవెన్స్కీ పోహార్
స్లోవేకియా సూపర్ కప్
స్లోవేకియా ప్రతినిధి
స్లోవేనియా
స్లోవేనియా ప్రవలిగా
స్లోవేనియా స్లోవేనియన్ కప్
స్లోవేనియా సూపర్ కప్
స్లోవేనియా ప్రతినిధి
స్పెయిన్
స్పెయిన్ మొదటి విభాగం
స్పెయిన్ రెండవ విభాగం
స్పెయిన్ కోపా డెల్ రే
స్పెయిన్ సూపర్ కప్
స్పెయిన్ మొదటి ప్రమోషన్
స్పెయిన్ రెండవ బి గ్రూప్ 1
స్పెయిన్ రెండవ బి గ్రూప్ 2
స్పెయిన్ రెండవ బి గ్రూప్ 3
స్పెయిన్ రెండవ బి గ్రూప్ 4
స్పెయిన్ రెండవ బి గ్రూప్ 5
స్పెయిన్ రెండవ బి ప్రమోషన్
స్పెయిన్ లీగ్ కప్
స్పెయిన్ పట్టాభిషేకం కప్
స్పెయిన్ మొదటి విభాగం [మహిళలు]
స్పెయిన్ క్వీన్స్ కప్ [మహిళలు]
స్పెయిన్ సూపర్ కప్ [మహిళలు]
స్పెయిన్ గౌరవ విభాగం [యువత]
స్వీడన్
స్వీడన్ ఆల్స్వెన్స్కాన్
స్వీడన్ సూపరెట్టన్
స్వీడన్ స్వీడిష్ కప్
స్వీడన్ డివిజన్ 1 నార్త్
స్వీడన్ డివిజన్ 1 సౌత్
స్వీడన్ ప్రతినిధి అల్స్వెన్స్కాన్
స్వీడన్ ప్రతినిధి సూపరెట్టన్
స్వీడన్ ప్రతినిధి విభాగం 1
స్వీడన్ సూపర్‌క్యూపెన్
స్వీడన్ డమల్స్వెన్స్కాన్ [మహిళలు]
స్వీడన్ ఆల్స్వెన్స్కాన్ నోరా [యువత]
స్వీడన్ అల్స్వెన్స్కాన్ సద్రా [యువత]
స్విట్జర్లాండ్
స్విట్జర్లాండ్ సూపర్ లీగ్
స్విట్జర్లాండ్ ఛాలెంజ్ లీగ్
స్విట్జర్లాండ్ ప్రమోషన్ లీగ్
స్విట్జర్లాండ్ కప్
స్విట్జర్లాండ్ బ్యారేజ్ సూపర్ లీగ్
స్విట్జర్లాండ్ స్విస్ 1.లిగా గ్రూప్ 1
స్విట్జర్లాండ్ స్విస్ 1. లిగా గ్రూప్ 2
స్విట్జర్లాండ్ స్విస్ 1.లిగా గ్రూప్ 3
స్విట్జర్లాండ్ ఎర్స్టే లిగా ప్లేఆఫ్
స్విట్జర్లాండ్ ఉమెన్స్ సూపర్ లీగ్ [మహిళలు]
స్విట్జర్లాండ్ NLB [మహిళలు]
స్విట్జర్లాండ్ స్విస్ కప్ [మహిళలు]
స్విట్జర్లాండ్ ప్రతినిధి [మహిళలు]
స్విట్జర్లాండ్ U18 లీగ్ [U18]
స్విట్జర్లాండ్ U16 ఎలైట్ [U16]
టర్కీ
టర్కీ సూపర్ లీగ్
టర్కీ 1 వ లీగ్
టర్కీ లీగ్ 2 వైట్
టర్కీ లీగ్ 2 రెడ్
టర్కీ 2. లిగ్ ప్లేఆఫ్
టర్కీ టర్కిష్ కప్పు
టర్కీ సూపర్ కప్
ఉక్రెయిన్
ఉక్రెయిన్ ప్రీమియర్ లీగ్
ఉక్రెయిన్ కప్
ఉక్రెయిన్ సూపర్ కప్
ఉక్రెయిన్ ప్రతినిధి
యుఎస్ఎస్ఆర్
యుఎస్ఎస్ఆర్ వైశయ లిగా
వేల్స్
వేల్స్ ప్రీమియర్ లీగ్
వేల్స్ వెల్ష్ కప్
వేల్స్ లీగ్ కప్
వేల్స్ FAW ప్రీమియర్ కప్