యు 17 జనరేషన్ అడిడాస్ కప్ 2019/2020 అర్హత

U17 జనరేషన్ అడిడాస్ కప్ 2019/2020 అర్హత: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...గ్రూప్ ఎ
10/11/2019 20:00 లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ FC - పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ 2: 1
10/11/2019 22:30 FC డల్లాస్ FC డల్లాస్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 1: 2
10/12/2019 03:00 కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలరాడో రాపిడ్స్ - హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో 2: 1
10/12/2019 20:00 FC డల్లాస్ FC డల్లాస్ - లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ FC 3: 2
10/12/2019 22:30 హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో - పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ 3: 1
10/13/2019 03:00 వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలరాడో రాపిడ్స్ 0: 0
10/14/2019 16:00 వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ FC 0: 0
10/14/2019 18:00 పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ - కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలరాడో రాపిడ్స్ 0: 3
10/14/2019 20:00 హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో - FC డల్లాస్ FC డల్లాస్ 1: 0
02/14/2020 19:00 లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ FC - కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలరాడో రాపిడ్స్ 3: 2
02/14/2020 21:30 పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ - FC డల్లాస్ FC డల్లాస్ 2: 0
02/15/2020 02:00 వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో 0: 1
02/15/2020 19:00 కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలరాడో రాపిడ్స్ - FC డల్లాస్ FC డల్లాస్ 3: 0
02/15/2020 21:30 పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ - వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 3: 2
02/16/2020 02:00 హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో - లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ FC 2: 1
02/17/2020 15:00 వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ - లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ FC 2: 0
02/17/2020 ఐదు గంటలకు పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ - కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలరాడో రాపిడ్స్ 0: 1
02/17/2020 19:00 FC డల్లాస్ FC డల్లాస్ - హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో 3: 2
గ్రూప్ బి
10/11/2019 19:00 మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు 0: 0
10/11/2019 21:30 చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ - సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ 2: 0
10/12/2019 02:00 స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 0: 2
10/12/2019 19:00 చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 2: 0
10/12/2019 21:30 లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు 3: 1
10/13/2019 02:00 సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 0: 0
10/14/2019 15:00 సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 1: 1
10/14/2019 ఐదు గంటలకు శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 1: 0
10/14/2019 19:00 లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ 0: 2
02/14/2020 రాత్రి 9.00 గంటలు మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 0: 3
02/14/2020 23:30 శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు - చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ 0: 1
02/15/2020 04:00 సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 0: 1
02/15/2020 రాత్రి 9.00 గంటలు స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ - చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ 0: 5
02/15/2020 23:30 శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు - సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ 2: 1
02/16/2020 04:00 లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 2: 0
02/17/2020 ఐదు గంటలకు చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ - మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 2: 1
02/17/2020 19:00 సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ - స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 2: 1
02/17/2020 రాత్రి 9.00 గంటలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు - లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 3: 2
గ్రూప్ సి
10/11/2019 15:00 ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ - న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం 3: 1
10/11/2019 17:30 D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ - న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB 0: 2
10/11/2019 20:00 ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 3
10/12/2019 15:00 D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ - ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ 1: 2
10/12/2019 17:30 రియల్ సాల్ట్ లేక్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం 4: 1
10/12/2019 20:00 న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB - ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 2: 3
10/14/2019 14:00 న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB - ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ 2: 0
10/14/2019 16:15 న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం - ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 0: 4
10/14/2019 18:30 రియల్ సాల్ట్ లేక్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ 1: 0
02/14/2020 20:00 ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ - ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 0: 3
02/14/2020 22:30 న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం - D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ 0: 3
02/15/2020 03:00 న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB - రియల్ సాల్ట్ లేక్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 1
02/15/2020 20:00 ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ - D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ 3: 5 pso
02/15/2020 22:30 న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం - న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB 3: 4
02/16/2020 03:00 రియల్ సాల్ట్ లేక్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ - ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ 1: 2
02/17/2020 16:00 ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ - న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం 3: 0
02/17/2020 18:00 ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ - న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB 2: 3 pso
02/17/2020 20:00 D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ - రియల్ సాల్ట్ లేక్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ 2: 1
గ్రూప్ డి
10/11/2019 15:00 న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. - FC సిన్సినాటి FC సిన్సినాటి 1: 1
10/11/2019 17:30 కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 0
10/11/2019 20:00 టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. - ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ 5: 0
10/12/2019 15:00 మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం - న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. 0: 2
10/12/2019 17:30 ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ - కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 1: 3
10/12/2019 20:00 FC సిన్సినాటి FC సిన్సినాటి - టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 0: 3
10/14/2019 14:00 మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం - కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 0: 0
10/14/2019 16:00 న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. - టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 2: 1
10/14/2019 18:00 FC సిన్సినాటి FC సిన్సినాటి - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 2
11/17/2019 18:00 మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం - టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 3: 3
11/17/2019 19:00 FC సిన్సినాటి FC సిన్సినాటి - కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 2: 1
01/25/2020 18:00 ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 2: 1
02/14/2020 18:00 మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం - ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ 1: 1
02/14/2020 20:30 న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. - అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 0: 0
02/14/2020 23:00 టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. - కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 0: 0
02/15/2020 18:00 ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ - FC సిన్సినాటి FC సిన్సినాటి 0: 2
02/15/2020 20:30 కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ - న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. 3: 1 pso
02/15/2020 23:00 అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం 3: 0
02/17/2020 14:00 ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ - న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. 0: 2
02/17/2020 16:00 FC సిన్సినాటి FC సిన్సినాటి - మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం 0: 4
02/17/2020 18:00 అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC - టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 0: 1
అట్లాంటా యునైటెడ్ FC చికాగో ఫైర్ కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలంబస్ క్రూ D.C. యునైటెడ్ FC సిన్సినాటి FC డల్లాస్ హూస్టన్ డైనమో మాంట్రియల్ ప్రభావం ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ RB ఓర్లాండో సిటీ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ శాన్ జోస్ భూకంపాలు సీటెల్ సౌండర్స్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ టొరంటో ఎఫ్.సి. వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ షెడ్యూల్ | ఫలితాలు