ట్రెంట్ అలెగ్జాండర్-ఆర్నాల్డ్

ట్రెంట్ జాన్ అలెగ్జాండర్-ఆర్నాల్డ్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి, లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
08/2016 - 06/2024
# 66
02/2016 - 10/2017 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి యు 23 రక్షించండి
07/2014 - 06/2016 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 33 1 31 రెండు 7 4 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 రెండు 0 1 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 0 1 0 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 118 7 106 12 ఇరవై 12 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 5 0 4 1 0 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 1 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 14 4 14 0 రెండు 3 0 0 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 179 13 162 17 32 22 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 3 1 3 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 3 0 3 0 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 5 0 3 రెండు రెండు 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 12 1 10 రెండు 6 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 3 0 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 6 4 5 1 రెండు 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 7 4 6 1 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 3 0 రెండు 1 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 4 0 3 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు