థోర్గాన్ హజార్డ్

థోర్గాన్ గానెల్ ఫ్రాన్సిస్ హజార్డ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్, బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్, ఎస్వీ జుల్టే వారెగెం, చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్), చెల్సియా ఎఫ్‌సి, ఆర్‌సి లెన్స్, ఆర్‌సి లెన్స్ (సిఎఫ్‌ఎ)బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ జర్మనీ
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2019 - 06/2024
# 10
07/2014 - 06/2019 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ ముందుకు
08/2012 - 06/2014 ఎస్వీ జుల్టే వారెగెం ఎస్వీ జుల్టే వారెగెం మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2012 - 08/2012 చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2012 - 08/2012 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
05/2011 - 07/2012 ఆర్‌సి లెన్స్ ఆర్‌సి లెన్స్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2010 - 06/2011 RC లెన్స్ (CFA) RC లెన్స్ (CFA) మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA ఇరవై రెండు 14 6 పదకొండు రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 3 4 0 రెండు 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA పదిహేను 3 14 1 5 3 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 రెండు రెండు రెండు రెండు 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. బెల్జియం 73 19 71 రెండు 22 8 0 0 »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్‌లు
బెల్జియం కప్ బెల్జియం 1 0 1 0 0 1 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 186 39 140 46 59 13 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ ఇరవై 9 పదిహేను 5 9 రెండు 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 2 ఫ్రాన్స్ 14 0 6 8 4 1 0 0 »లీగ్ 2-మ్యాచ్‌లు
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 338 77 268 70 114 31 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
నెక్స్ట్‌జెన్ సిరీస్ [Yth] UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »నెక్స్ట్‌జెన్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 1 0 1 0 1 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా రెండు 1 1 1 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 12 0 3 9 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 7 1 7 0 3 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 8 రెండు 6 రెండు రెండు 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 31 4 18 13 6 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 4 0 1 3 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 7 1 7 0 5 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 పదకొండు 1 8 3 5 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA రెండు 0 రెండు 0 రెండు 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 5 3 5 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 9 3 9 0 4 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

బెల్జియం బెల్జియం ఛాంపియన్స్ 2013