థామస్ ముల్లెర్

థామస్ ముల్లెర్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్, బేయర్న్ మ్యూనిచ్ IIబేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ
ముందుకు
07/2008 - 06/2023
# 25
03/2008 - 06/2009 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II ముందుకు
07/2006 - 06/2008 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత] ముందుకు
07/2004 - 06/2006 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత బి] ముందుకు
07/2002 - 06/2004 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యూత్ సి] ముందుకు
07/2000 - 06/2002 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యూత్ డి] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 121 47 95 26 36 7 1 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
బుండెస్లిగా జర్మనీ 372 128 319 53 128 2. 3 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
3. లీగ్ జర్మనీ 32 పదిహేను 32 0 7 1 0 0 »3. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 58 33 యాభై 8 17 4 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 10 4 10 0 6 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) జర్మనీ 3 1 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »RL సాడ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 602 228 513 89 200 35 1 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా సాడ్ / సాడ్వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ యాభై 24 49 1 14 1 0 0 »BL SSW [ప్రియమైన] -మాచెస్
ఛాంపియన్‌షిప్ [ప్రియమైన] జర్మనీ 3 రెండు 3 0 రెండు 0 0 0 »చాంప్. [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 53 26 52 1 16 1 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 16 10 పదిహేను 1 5 3 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 19 9 19 0 9 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 31 7 22 9 18 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA పదకొండు 0 9 రెండు 3 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 19 12 19 0 6 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 4 0 రెండు రెండు 1 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 100 38 86 14 42 5 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 4 0 3 1 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 1 రెండు 0 1 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 6 1 5 1 4 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా 1 1 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 1 1 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 1 0 0 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

టాప్ స్కోరర్

ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2010
జర్మనీ డిఎఫ్‌బి-పోకల్ 2009/2010 2013/2014