థామస్ మెయునియర్

థామస్ మెయునియర్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్, క్లబ్ బ్రగ్గే కెవిబోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ జర్మనీ
రక్షించండి
07/2020 - 06/2024
# 24
07/2016 - 06/2020 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ రక్షించండి
07/2011 - 07/2016 క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 22 3 18 4 5 5 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 రెండు 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 24 3 19 5 3 5 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 9 0 6 3 రెండు 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. బెల్జియం 149 పదిహేను 126 2. 3 16 19 0 0 »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్‌లు
బెల్జియం కప్ బెల్జియం 10 1 10 0 రెండు 1 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 16 1 14 రెండు 6 1 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 1 0 1 0 1 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 84 8 67 17 పదిహేను పదకొండు 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ పదిహేను 1 13 రెండు 3 రెండు 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 9 1 9 0 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ 3 0 రెండు 1 1 1 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 346 33 288 58 55 48 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 5 1 5 0 0 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 8 5 8 0 1 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 13 0 9 4 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 1 5 1 రెండు 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 8 0 8 0 1 రెండు 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 44 7 39 5 7 6 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 1 5 0 రెండు 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 1 7 0 3 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు