థిబాట్ కోర్టోయిస్

థిబాట్ నికోలస్ మార్క్ కోర్టోయిస్ - రియల్ మాడ్రిడ్, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, అట్లాటికో మాడ్రిడ్, కెఆర్‌సి జెన్క్రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్
గోల్ కీపర్
08/2018 - 06/2024
# 1
07/2014 - 08/2018 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. గోల్ కీపర్
07/2011 - 06/2014 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ గోల్ కీపర్
01/2009 - 06/2011 KRC Genk KRC Genk గోల్ కీపర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 47 0 47 0 1 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 14 0 14 0 0 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. బెల్జియం 41 0 41 0 0 0 0 0 »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్‌లు
బెల్జియం కప్ బెల్జియం 1 0 1 0 0 0 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 126 0 126 0 1 5 0 రెండు »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 7 0 7 0 0 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 197 0 197 0 0 8 0 1 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 14 0 14 0 0 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 5 0 5 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 464 0 464 0 రెండు 16 0 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 12 0 12 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా ఇరవై 0 ఇరవై 0 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా ఇరవై ఒకటి 0 ఇరవై ఒకటి 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 5 0 5 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 17 0 17 0 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 6 0 6 0 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 81 0 81 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు