తకుమి మినామినో

తకుమి మినామినో - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి, సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి, ఆర్‌బి సాల్జ్‌బర్గ్, సెరెజో ఒసాకా07/2021 - 06/2024 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి మిడ్‌ఫీల్డర్
సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
02/2021 - 06/2021
# 19
01/2020 - 01/2021 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2015 - 12/2019 ఆర్బి సాల్జ్‌బర్గ్ ఆర్బి సాల్జ్‌బర్గ్ ముందుకు
11/2012 - 01/2015 చెర్రీ ఒసాకా చెర్రీ ఒసాకా ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA పదకొండు రెండు 8 3 3 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 7 రెండు 3 4 రెండు 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 2. 3 6 8 పదిహేను 6 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 2. 3 3 7 16 4 0 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 4 0 4 0 3 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ రెండు రెండు రెండు 0 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 1 0 1 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా ఆస్ట్రియా 136 42 92 44 యాభై 7 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
ÖFB- కప్ ఆస్ట్రియా 24 పదకొండు ఇరవై 4 పదకొండు 1 0 0 ÖFB- కప్-మ్యాచ్‌లు
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ AFC 7 రెండు 5 రెండు 3 0 0 1 »AFC CL- మ్యాచ్‌లు
జె 1 లీగ్ జపాన్ 62 7 47 పదిహేను 2. 3 6 0 1 »J1 లీగ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ జపాన్ 1 1 1 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 304 80 199 105 106 17 0 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా ఫిఫా 5 5 4 1 3 0 0 0 »WCQ ఆసియా-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా పదిహేను 6 9 6 6 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆసియా కప్ AFC 6 1 6 0 4 1 0 0 »ఆసియా కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 26 12 19 7 13 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 1 0 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 1 0 0 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 4 1 రెండు రెండు 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 4 1 రెండు రెండు 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు