స్వీడన్ [మహిళలు] »స్క్వాడ్ ఉమెన్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020

స్వీడన్ [మహిళలు] జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ఉమెన్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- ఫ్రెండ్స్ 2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 ప్రపంచ కప్ 2019 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 వరల్డ్ కప్ క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2017/2018 యూరో 2017 నీడర్‌ల్యాండ్ ఫ్రెండ్లీ 2017 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2016 రియో ​​డి జనీరో ఒలింపిక్ క్యూఎఫ్ యూరప్ 2016 ప్రపంచ కప్ 2015 కెనడా ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ప్రపంచ కప్ క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2013/2014 యూరో 2013 స్వీడన్ ఫ్రెండ్స్ 2013 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2012 లండన్ ఫ్రెండ్స్ 2012 ప్రపంచ కప్ 2011 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో 2009 ఫిన్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 2009 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2008 పెకింగ్ ఫ్రెండ్స్ 2008 ప్రపంచ కప్ 2007 చైనా ఫ్రెండ్స్ 2006 యూరో 2005 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 2005 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2004 ఏథెన్స్ ప్రపంచ కప్ 2003 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్లీస్ 2002 యూరో 2001 డ్యూచ్చ్లాండ్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2000 సిడ్నీ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1999/2000 ప్రపంచ కప్ 1999 యుఎస్ఎ యూరో 1997 నార్వేగన్ / ష్వెడెన్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1996 అట్లాంటా ప్రపంచ కప్ 1995 స్వీడన్ యూరో 1995 యూరో 1993 ఇటాలియన్ ఫ్రెండ్స్ 1993 యూరో 1991 డెన్మార్క్ ప్రపంచ కప్ 1991 చైనా యూరో 1989 డ్యూచ్చ్ల్ మరియు యూరో 1987 నార్వేగెన్ యూరో 1984 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2019 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 2015 కెనడా ప్రపంచ కప్ 2011 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2007 చైనా ప్రపంచ కప్ 2003 USA ప్రపంచ కప్ 1999 USA ప్రపంచ కప్ 1995 స్వీడన్ ప్రపంచ కప్ 1991 చైనా WCQ యూరప్ 2017/2018 WCQ యూరప్ 2013/2014 ఒలింపిక్స్ 2016 రియో ​​డి జనీరో ఒలింపిక్స్ 2012 లండన్ ఒలింపిక్స్ 2008 పెకింగ్ ఒలింపిక్స్ 2004 ఏథెన్స్ ఒలింపిక్స్ 2000 సిడ్నీ ఒలింపిక్స్ 1996 అట్లాంటా ఒలింపిక్ క్యూఎఫ్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 1994 యూరో 1993 నీడర్‌ల్యాండ్ యూరో 2013 స్వీడన్ యూరో 2009 ఫిన్లాండ్ యూరో 2005 ఇంగ్లాండ్ యూరో 2001 డ్యూచ్‌చ్లాండ్ యూరో 1997 నార్వేజెన్ / ష్వెడెన్ యూరో 1995 యూరో 1993 ఇటాలియన్ యూరో 1991 డెన్‌మార్క్ యూరో 1989 యురో 1989 యురో 1989 2019/2020 యూరో క్యూఎఫ్ 1999/2000
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
జెన్నిఫర్ ఫాక్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 04/26/1993
ఎమ్మా హోల్మ్‌గ్రెన్ నేను ఉప్ప్సల 05/13/1997
హెడ్విగ్ లిండాహ్ల్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 04/29/1983
జెసిరా ముసోవిక్ FC రోసెన్గార్డ్ 05/26/1996
రక్షించండి
జోన్నా అండర్సన్ చెల్సియా ఎఫ్‌సి మహిళలు 01/02/1993
నథాలీ జార్న్ FC రోసెన్గార్డ్ 05/04/1997
మాగ్డలీనా ఎరిక్సన్ చెల్సియా ఎఫ్‌సి మహిళలు 09/08/1993
నిల్లా ఫిషర్ లింకింగ్స్ FC 08/02/1984
హన్నా గ్లాస్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 04/16/1993
అమండా ఇలేస్టెడ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 01/17/1993
ఎమ్మా కుల్బర్గ్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 09/25/1991
జెస్సికా శామ్యూల్సన్ FC రోసెన్గార్డ్ 01/30/1992
లిండా సెంబ్రాంట్ జువెంటస్ 05/15/1987
మిడ్‌ఫీల్డర్
సాండ్రా అడాల్ఫ్సన్ విట్స్జో జిక్ 06/13/1987
ఫిలిప్ప ఏంజెల్డాల్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 07/14/1997
హన్నా బెన్నిసన్ FC రోసెన్గార్డ్ 10/16/2002
ఫిలిప్ప కర్మార్క్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 08/02/1995
జూలియా కార్లెర్నెస్ Piteå IF 10/06/1993
జూలియా రోదార్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 02/16/1992
ఎలిన్ రూబెన్సన్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 05/11/1993
ఒలివియా స్కోఫ్ Djurgårdens IF 03/11/1991
కరోలిన్ సెగర్ FC రోసెన్గార్డ్ 03/19/1985
ముందుకు
అన్నా అన్వెగార్డ్ FC రోసెన్గార్డ్ 05/10/1997
రోంజా అరోన్సన్ లింకింగ్స్ FC 12/20/1997
కొసోవారే అస్లాని రియల్ మాడ్రిడ్ 07/29/1989
స్టినా బ్లాక్‌స్టెనియస్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 02/05/1996
రెబెక్కా బ్లామ్‌క్విస్ట్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 07/24/1997
పౌలిన్ హమ్మర్లండ్ కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 05/07/1994
లీనా హర్టిగ్ జువెంటస్ 09/05/1995
సోఫియా జాకోబ్సన్ రియల్ మాడ్రిడ్ 04/23/1990
మాడెలెన్ జానోగి Piteå IF 11/12/1995
లోరెటా కుల్లాషి ఎస్కిల్‌స్టూనా యునైటెడ్ 05/20/1999
మిమ్మి లార్సన్ FC రోసెన్గార్డ్ 04/09/1994
ఫ్రిడోలినా రోల్ఫ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 11/24/1993
జూలియా జిగియోట్టి ఓల్మే కొప్పర్‌బర్గ్స్ / గోటెబోర్గ్ ఎఫ్‌సి 12/24/1997
నిర్వాహకుడు
పీటర్ గెర్హార్డ్సన్ 08/22/1959