సుంగ్-యుయెంగ్ కి

సుంగ్-యుయెంగ్ కి - ఎఫ్‌సి సియోల్, ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా, న్యూకాజిల్ యునైటెడ్, స్వాన్సీ సిటీ, స్వాన్సీ సిటీ యు 23, సుందర్‌ల్యాండ్ ఎఎఫ్‌సి, సెల్టిక్ ఎఫ్‌సిFC సియోల్ FC సియోల్ దక్షిణ కొరియా
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2020 - 12/2022
# 8
02/2020 - 07/2020 ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2018 - 01/2020 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2014 - 06/2018 స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2016 - 08/2016 స్వాన్సీ సిటీ U23 స్వాన్సీ సిటీ U23 మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2013 - 06/2014 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2012 - 08/2013 స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2010 - 08/2012 సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2007 - 12/2009 FC సియోల్ FC సియోల్ మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 1 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 5 1 5 0 1 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 5 0 రెండు 3 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 187 పదిహేను 145 42 35 ఇరవై ఒకటి 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ పదకొండు 0 6 5 రెండు 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 19 1 16 3 3 5 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ షిప్ స్కాట్లాండ్ 65 9 44 ఇరవై ఒకటి పదకొండు 7 0 0 »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ స్కాట్లాండ్ రెండు 1 రెండు 0 0 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ AFC 8 1 8 0 0 రెండు 0 0 »AFC CL- మ్యాచ్‌లు
కె లీగ్ 1 దక్షిణ కొరియా 6 0 1 5 రెండు 0 0 0 »K లీగ్ 1-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 311 28 231 80 55 38 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 9 0 9 0 4 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా ఫిఫా 31 6 30 1 4 5 0 0 »WCQ ఆసియా-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 59 3 54 5 32 9 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆసియా కప్ AFC 13 1 13 0 4 4 0 0 »ఆసియా కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 112 10 106 6 44 19 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 9 0 9 0 రెండు 4 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 9 0 9 0 రెండు 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 3 0 3 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 3 0 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా ఛాంపియన్స్ 2011 2012 2016