సుల్లీ అలీ ముంటారిసుల్లీ అలీ ముంటారి - అల్బాసెట్, డిపోర్టివో లా కొరునా, పెస్కారా కాల్సియో, అల్ ఇట్టిహాడ్, ఎసి మిలన్, ఇంటర్, సుందర్‌ల్యాండ్ ఎఎఫ్‌సి, పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్‌సి, ఉడినీస్ కాల్సియో01/2019 - 06/2019 అల్బాసెట్ అల్బాసెట్ మిడ్‌ఫీల్డర్
02/2018 - 06/2018 డిపోర్టివో లా కొరునా డిపోర్టివో లా కొరునా మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2017 - 06/2017 పెస్కారా కాల్సియో పెస్కారా కాల్సియో మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2015 - 07/2016 అల్ ఇత్తిహాద్ అల్ ఇత్తిహాద్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2012 - 06/2015 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2011 - 01/2012 ఇంటర్ ఇంటర్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2011 - 06/2011 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2008 - 01/2011 ఇంటర్ ఇంటర్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2007 - 07/2008 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2002 - 06/2007 ఉడినీస్ కాల్సియో ఉడినీస్ కాల్సియో మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 33 రెండు ఇరవై ఒకటి 12 10 6 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 3 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 6 0 3 3 రెండు 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 38 4 3. 4 4 10 6 రెండు 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 4 1 4 0 1 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 270 26 211 59 86 69 5 7 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 26 1 ఇరవై 6 7 4 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ రెండు 1 రెండు 0 1 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 8 0 6 రెండు 6 3 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ రెండు 0 1 1 1 1 0 0 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ AFC 4 1 3 1 రెండు రెండు 0 0 »AFC CL- మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ సౌదీ అరేబియా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ప్రీమియర్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 400 36 311 89 129 94 7 7 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 9 రెండు 6 3 1 5 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా ఫిఫా 22 7 22 0 17 6 0 0 »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 25 5 22 3 12 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ CAF పదకొండు 3 9 రెండు 3 1 0 0 »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 67 17 59 8 33 14 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 0 7 0 1 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 0 7 0 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు