స్పెయిన్ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా

స్పెయిన్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యాస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫయర్స్ 2019/2020 నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2018/2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఫ్రెండ్లీ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్‌లో ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్లీ 2010 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2009 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్లీస్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 యూరో 2004 పోర్చుగల్ ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2002 ఫ్రెండ్లీ 2 001 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్లీ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 యూరో 1988 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1984/1985 యూరో 1984 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 యూరో 1980 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1978 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 శుక్ర ఎండ్లీస్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్లీ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ యూరో 1964 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్లీ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1958/1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1956 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1953/1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1951 వరల్డ్ కప్ 1950 బ్రెజిల్ డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1949/1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1934 ఫ్రెండ్స్ 1934 ఫ్రెండ్స్ 1934 ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1933/1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్ల్ ies 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1927 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్లీ 1925 ఫ్రెండ్లీ 1924 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్లీ 1922 ఫ్రెండ్లీ 1921 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1920 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ప్రపంచం కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000 / 2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992/1993 WCQ యూరప్ 1988/1989 WCQ యూరప్ 1984/1985 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1968/1969 WCQ యూరప్ 1964/1965 WCQ యూరప్ 1960/1961 WCQ యూరప్ 1956 / 1957 WCQ యూరప్ 1953/1954 WCQ యూరప్ 1949/1950 WCQ యూరప్ 1933/1934 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2005 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1961 ఒలింపిక్స్ 1928 ఒలింపిక్స్ 1924 ఒలింపిక్స్ 1920 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2 012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1987 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 ఫ్రెండ్లీ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్లీ 1949 ఫ్రెండ్లీ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1947 ఫ్రెండ్లీ 1946 ఫ్రై ndlies 1945 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1941 ఫ్రెండ్లీ 1935 ఫ్రెండ్లీ 1933 ఫ్రెండ్లీ 1932 ఫ్రెండ్లీ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్లీ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్లీ 1921 కాన్ఫెడ్ కప్ 2013 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ యూరో 2004 పోర్చుగల్ యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ యూరో 1988 జర్మనీ యూరో 1984 ఫ్రాన్స్ యూరో 1980 ఫ్రాన్స్ యూరో 1980 ఇటలీ యూరో 1964 స్పెయిన్ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 యూరో క్వాలిఫ్. 1958/1959 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 డి జియా మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 11/07/1990
13 కేపా అథ్లెటిక్ బిల్బావో 10/03/1994
2. 3 పేపే రీనా ఎసి మిలన్ 08/31/1982
రక్షించండి
14 అజ్పిలికుయేటా చెల్సియా ఎఫ్.సి. 08/28/1989
రెండు డాని కార్వాజల్ రియల్ మాడ్రిడ్ 01/11/1992
18 జోర్డి ఆల్బా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 03/21/1989
4 నాచో రియల్ మాడ్రిడ్ 01/18/1990
16 నాచో మోన్రియల్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 02/26/1986
12 ఓడ్రియోజోలా నిజమైన సమాజం 12/14/1995
3 పిక్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 02/02/1987
పదిహేను సెర్గియో రామోస్ రియల్ మాడ్రిడ్ 03/30/1986
మిడ్‌ఫీల్డర్
5 బుస్కెట్స్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 07/16/1988
ఇరవై ఒకటి డేవిడ్ సిల్వా మాంచెస్టర్ నగరం 01/08/1986
6 ఇనిఎస్టా విస్సెల్ కోబ్ 05/11/1984
22 ఇస్కో రియల్ మాడ్రిడ్ 04/21/1992
8 ఉడకబెట్టండి అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 01/08/1992
ఇరవై మార్కో అసెన్సియో రియల్ మాడ్రిడ్ 01/21/1996
7 సౌలు అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 11/21/1994
10 థియాగో బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 04/11/1991
ముందుకు
19 డియెగో కోస్టా అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 10/07/1988
17 ఇయాగో అస్పాస్ సెల్టిక్ విగో 08/01/1987
పదకొండు లుకాస్ వాజ్క్వెజ్ రియల్ మాడ్రిడ్ 07/01/1991
9 రోడ్రిగో వాలెన్సియా సిఎఫ్ 03/06/1991
నిర్వాహకుడు
ఇనుము 03/23/1968
గాడిద. నిర్వాహకుడు
జూలియన్ కాలేరో 10/26/1970
మార్చేనా 07/31/1979
గోల్ కీపర్-కోచ్
ఓచోటోరెనా 01/16/1961