స్పెయిన్ »కోపా డెల్ రే 2019/2020» క్వార్టర్-ఫైనల్స్ »ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం: అథ్లెటిక్ బిల్బావో - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 0ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం: అథ్లెటిక్ బిల్‌బావో - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా (కోపా డెల్ రే 2019/2020, క్వార్టర్-ఫైనల్స్) పూర్తి సమయం2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1935 / 1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1902/1903 1901/1902 ప్రిలిమినరీ 1. రౌండ్ 2. రౌండ్ 3. రౌండ్ రౌండ్ 16 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ సెమీ-ఫైనల్స్ ఫైనల్


మ్యాచ్ వివరాలు »ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ప్రతి ఒక్కరికీ


స్లైడ్‌షో కోపా డెల్ రే 2019/2020 క్వార్టర్-ఫైనల్స్, అథ్లెటిక్ బిల్‌బావో - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా
లక్ష్యాలు
1: 0 బుస్కెట్స్ 90. / సొంత లక్ష్యం90 ' పూర్తి సమయం
90 ' బస్కెట్స్ (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా) సొంత గోల్
89 ' ప్రత్యామ్నాయం (ఇన్) ఇబాయి (అథ్లెటిక్ బిల్బావో)
89 ' ప్రత్యామ్నాయం (అవుట్) రౌల్ గార్సియా (అథ్లెటిక్ బిల్బావో)
82 ' ఆర్థర్ (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా) కోసం పసుపు కార్డు
80 ' ప్రత్యామ్నాయం (లో) శామ్యూల్ ఉమ్టిటి (FC బార్సిలోనా)
80 ' ప్రత్యామ్నాయం (అవుట్) పిక్యూ (FC బార్సిలోనా)
77 ' ప్రత్యామ్నాయం (ఇన్) అదురిజ్ (అథ్లెటిక్ బిల్బావో)
77 ' ప్రత్యామ్నాయం (అవుట్) మునియన్ (అథ్లెటిక్ బిల్బావో)
72 ' పిక్యూ (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా) కోసం పసుపు కార్డు
69 ' ప్రత్యామ్నాయం (ఇన్) ఆర్థర్ (FC బార్సిలోనా)
69 ' ప్రత్యామ్నాయం (అవుట్) ఇవాన్ రాకిటిక్ (FC బార్సిలోనా)
66 ' ప్రత్యామ్నాయం (లో) మైఖేల్ శాన్ జోస్ (అథ్లెటిక్ బిల్బావో)
66 ' ప్రత్యామ్నాయం (అవుట్) వెస్గా (అథ్లెటిక్ బిల్బావో)
63 ' డాని గార్సియా (అథ్లెటిక్ బిల్బావో) కోసం పసుపు కార్డు
58 ' ప్రత్యామ్నాయం (ఇన్) ఆంటోయిన్ గ్రీజ్మాన్ (FC బార్సిలోనా)
58 ' ప్రత్యామ్నాయం (అవుట్) అన్సు ఫాతి (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా)
57 ' ఫ్రెంకీ డి జోంగ్ (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా) కోసం పసుపు కార్డు
53 ' వెస్గా (అథ్లెటిక్ బిల్బావో) కోసం పసుపు కార్డు
46 ' రెండవ సగం ప్రారంభమవుతుంది
నాలుగు ఐదు' సగ సమయం
43 ' యెరే (అథ్లెటిక్ బిల్‌బావో) కోసం పసుపు కార్డు
41 ' క్విక్ సెటియోన్ (FC బార్సిలోనా) కోసం పసుపు కార్డు
40 ' జోర్డి ఆల్బా (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా) కోసం పసుపు కార్డు
39 ' లియోనెల్ మెస్సీ (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా) కోసం పసుపు కార్డు
6 ' నెల్సన్ సెమెడో (ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా) కోసం పసుపు కార్డు
1 ' తన్నివేయుట