దక్షిణాఫ్రికా »ప్రీమియర్ సాకర్ లీగ్ 2020/2021

ప్రీమియర్ సాకర్ లీగ్ 2020/2021: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...17. రౌండ్
03/03/2021 13:00 చిప్పా యునైటెడ్ చిప్పా యునైటెడ్ - కేప్ టౌన్ సిటీ ఎఫ్.సి. కేప్ టౌన్ సిటీ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
03/03/2021 15:00 గోల్డెన్ బాణాలు గోల్డెన్ బాణాలు - బరోక్ ఎఫ్.సి. బరోక్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
18. రౌండ్
02/17/2021 13:00 కైజర్ చీఫ్స్ కైజర్ చీఫ్స్ - అమాజులు ఎఫ్.సి. అమాజులు ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
02/17/2021 15:00 మామెలోడి సన్‌డౌన్స్ మామెలోడి సన్‌డౌన్స్ - బరోక్ ఎఫ్.సి. బరోక్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (0: 0)
03/05/2021 15:00 సూపర్ స్పోర్ట్ యునైటెడ్ సూపర్ స్పోర్ట్ యునైటెడ్ - టిఎస్ గెలాక్సీ టిఎస్ గెలాక్సీ -: -
03/06/2021 13:00 కేప్ టౌన్ సిటీ ఎఫ్.సి. కేప్ టౌన్ సిటీ ఎఫ్.సి. - స్టెల్లెన్‌బోష్ ఎఫ్‌సి స్టెల్లెన్‌బోష్ ఎఫ్‌సి -: -
03/06/2021 15:00 చిప్పా యునైటెడ్ చిప్పా యునైటెడ్ - ఓర్లాండో పైరేట్స్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ -: -
03/06/2021 15:00 బ్లోమ్‌ఫోంటైన్ సెల్టిక్ బ్లోమ్‌ఫోంటైన్ సెల్టిక్ - మారిట్జ్‌బర్గ్ యునైటెడ్ మారిట్జ్‌బర్గ్ యునైటెడ్ -: -
03/07/2021 13:30 నల్ల చిరుతపులులు నల్ల చిరుతపులులు - గోల్డెన్ బాణాలు గోల్డెన్ బాణాలు -: -
03/07/2021 13:30 మొరోకా స్వాలోస్ మొరోకా స్వాలోస్ - త్ఖాకుమా మద్జీవండిల ఎఫ్.సి. త్ఖాకుమా మద్జీవండిల ఎఫ్.సి. -: -
19. రౌండ్
02/09/2021 13:00 బ్లోమ్‌ఫోంటైన్ సెల్టిక్ బ్లోమ్‌ఫోంటైన్ సెల్టిక్ - సూపర్ స్పోర్ట్ యునైటెడ్ సూపర్ స్పోర్ట్ యునైటెడ్ 2: 1 (0: 0)
02/09/2021 15:00 ఓర్లాండో పైరేట్స్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ - కేప్ టౌన్ సిటీ ఎఫ్.సి. కేప్ టౌన్ సిటీ ఎఫ్.సి. 2: 0 (2: 0)
03/10/2021 13:00 మొరోకా స్వాలోస్ మొరోకా స్వాలోస్ - మామెలోడి సన్‌డౌన్స్ మామెలోడి సన్‌డౌన్స్ -: -
03/10/2021 15:00 చిప్పా యునైటెడ్ చిప్పా యునైటెడ్ - అమాజులు ఎఫ్.సి. అమాజులు ఎఫ్.సి. -: -
03/10/2021 15:00 బరోక్ ఎఫ్.సి. బరోక్ ఎఫ్.సి. - స్టెల్లెన్‌బోష్ ఎఫ్‌సి స్టెల్లెన్‌బోష్ ఎఫ్‌సి -: -
03/10/2021 15:00 మారిట్జ్‌బర్గ్ యునైటెడ్ మారిట్జ్‌బర్గ్ యునైటెడ్ - కైజర్ చీఫ్స్ కైజర్ చీఫ్స్ -: -
03/10/2021 15:00 టిఎస్ గెలాక్సీ టిఎస్ గెలాక్సీ - నల్ల చిరుతపులులు నల్ల చిరుతపులులు -: -
03/10/2021 15:00 త్ఖాకుమా మద్జీవండిల ఎఫ్.సి. త్ఖాకుమా మద్జీవండిల ఎఫ్.సి. - గోల్డెన్ బాణాలు గోల్డెన్ బాణాలు -: -
లైవ్‌స్కోర్‌లు LiveDetails లైవ్ కామెంటరీ
అమాజులు ఎఫ్.సి. బరోక్ ఎఫ్.సి. నల్ల చిరుతపులులు బ్లోమ్‌ఫోంటైన్ సెల్టిక్ కేప్ టౌన్ సిటీ ఎఫ్.సి. చిప్పా యునైటెడ్ గోల్డెన్ బాణాలు కైజర్ చీఫ్స్ మామెలోడి సన్‌డౌన్స్ మారిట్జ్‌బర్గ్ యునైటెడ్ మొరోకా స్వాలోస్ ఓర్లాండో పైరేట్స్ స్టెల్లెన్‌బోష్ ఎఫ్‌సి సూపర్ స్పోర్ట్ యునైటెడ్ టిఎస్ గెలాక్సీ త్ఖాకుమా మద్జీవండిల ఎఫ్.సి. షెడ్యూల్ | పట్టికలు | టాప్ స్కోరర్ | స్టేడియాలు | రిఫరీలు | గణాంకాలు