ష్కోడ్రాన్ ముస్తఫీ

ష్కోడ్రాన్ ముస్తాఫీ - ఎఫ్‌సి షాల్కే 04, ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి, వాలెన్సియా సిఎఫ్, సాంప్డోరియా, ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి, ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి (ఆర్), హాంబర్గర్ ఎస్విఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 జర్మనీ
రక్షించండి
02/2021 - 06/2021
# 30
08/2016 - 01/2021 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
08/2014 - 08/2016 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ రక్షించండి
01/2012 - 08/2014 సంప్డోరియా సంప్డోరియా రక్షించండి
07/2009 - 01/2012 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2009 - 01/2012 ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి (ఆర్) ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి (ఆర్) రక్షించండి
07/2009 - 06/2010 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. [యువత] రక్షించండి
11/2008 - 06/2009 హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. [యువత] రక్షించండి
07/2007 - 06/2009 హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. [యువత బి] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 12 0 12 0 0 4 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 30 రెండు 28 రెండు 4 7 0 0 »EL- సరిపోలికలు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 3 0 3 0 0 0 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 102 7 95 7 10 28 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 0 7 1 రెండు 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 0 8 0 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ యాభై 1 44 6 3 పదకొండు 0 రెండు »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
బి సిరీస్ ఇటలీ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సెరీ బి-మ్యాచ్‌లు
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 64 6 63 1 4 ఇరవై ఒకటి 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 7 0 7 0 0 1 0 రెండు »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
& మొత్తం 289 16 271 18 2. 3 74 0 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా నార్డ్ / నార్డోస్ట్ [ప్రియమైన] జర్మనీ 9 రెండు 9 0 రెండు 0 0 0 »BL NNO [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 9 రెండు 9 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా నార్డ్ / నార్డోస్ట్ [ప్రియమైన బి] జర్మనీ 32 రెండు 32 0 1 3 0 0 »BL NNO [ప్రియమైన B] -మాచెస్
& మొత్తం యువత B. 32 రెండు 32 0 1 3 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 1 రెండు 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 8 0 7 1 0 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 3 0 3 0 0 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA రెండు 1 1 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం ఇరవై రెండు పదిహేను 5 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 0 6 1 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U20] ఫిఫా 10 3 9 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 10 3 9 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 4 0 4 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 5 రెండు 5 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 9 రెండు 9 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 6 1 6 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 6 1 6 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 4 1 4 0 0 1 1 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా 10 రెండు 10 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 5 1 5 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 19 4 19 0 1 1 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు