సీయుంగ్-వూ లీసీంగ్-వూ లీ - సింట్-ట్రూడెన్స్ వివి, పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్సి, హెల్లాస్ వెరోనా, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా07/2021 - 06/2022 సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. ముందుకు
పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్.సి. పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్సీ [U23] పోర్చుగల్
ముందుకు
02/2021 - 06/2021
#
02/2021 - 06/2021 పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్.సి. పోర్టిమోనెన్స్ ఎస్.సి. ముందుకు
08/2019 - 01/2021 సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. ముందుకు
08/2017 - 08/2019 హెల్లాస్ వెరోనా హెల్లాస్ వెరోనా ముందుకు
07/2017 - 08/2017 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ముందుకు
07/2014 - 06/2017 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా [యువత] ముందుకు
03/2016 - 06/2016 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ముందుకు
07/2013 - 06/2014 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా [యువత బి] ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఫస్ట్ క్లాస్ ఎ. బెల్జియం 17 రెండు 9 8 5 4 0 0 »1. క్లాస్సే ఎ-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 14 1 1 13 0 4 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
బి సిరీస్ ఇటలీ 26 1 18 8 7 6 0 1 »సెరీ బి-మ్యాచ్‌లు
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 3 0 3 0 3 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 60 4 31 29 పదిహేను 14 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA 9 రెండు 6 3 1 1 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 9 రెండు 6 3 1 1 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
ప్రకటన లీగ్ [U23] పోర్చుగల్ రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »L. ప్రకటన [U23] -మాచెస్
& మొత్తం U23 రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 0 రెండు 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 7 0 3 4 3 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆసియా కప్ AFC రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »ఆసియా కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం పదకొండు 0 3 8 3 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 4 రెండు 3 1 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 4 రెండు 3 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు