సెర్గియో రామోస్

సెర్గియో రామోస్ గార్సియా - రియల్ మాడ్రిడ్, సెవిల్లా ఎఫ్‌సి, సెవిల్లా ఎఫ్‌సి బిరియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్
రక్షించండి
08/2005 - 06/2021
# 4
01/2004 - 08/2005 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2003 - 06/2004 సెవిల్లా ఎఫ్‌సి బి సెవిల్లా ఎఫ్‌సి బి రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 3 6 0 రెండు 4 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 127 14 127 0 9 38 1 3 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 6 1 6 0 రెండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 4 రెండు 4 0 0 రెండు 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 507 74 501 6 30 158 14 6 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 53 7 51 రెండు 5 18 రెండు 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ పదిహేను రెండు 14 1 0 5 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 718 103 709 9 48 227 17 9 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 17 0 17 0 1 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 28 5 26 రెండు 5 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 65 5 51 14 2. 3 7 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 8 0 8 0 రెండు 1 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA పదిహేను 0 పదిహేను 0 0 3 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 3. 4 8 33 1 9 7 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 10 5 10 0 రెండు 1 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 178 2. 3 160 18 42 24 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 3 0 3 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 3 0 3 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 4 0 4 0 0 3 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 5 0 5 0 1 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు