సెర్జ్ ఆరియర్

సెర్జ్ అలైన్ స్టీఫేన్ ఆరియర్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్, టౌలౌస్ ఎఫ్సి, ఆర్‌సి లెన్స్

టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
08/2017 - 06/2022
# 24
07/2014 - 08/2017 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ రక్షించండి
01/2012 - 07/2014 టౌలౌస్ ఎఫ్.సి. టౌలౌస్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2010 - 01/2012 ఆర్‌సి లెన్స్ ఆర్‌సి లెన్స్ రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 26 రెండు 24 రెండు 6 6 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA రెండు 0 1 1 1 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 72 5 67 5 14 4 రెండు 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 6 రెండు 6 0 0 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 5 0 5 0 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 156 10 149 7 పదిహేను 32 1 1 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 2 ఫ్రాన్స్ 16 0 14 రెండు 5 రెండు 0 0 »లీగ్ 2-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 12 0 పదకొండు 1 రెండు రెండు 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 14 1 13 1 3 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 312 ఇరవై ఒకటి 293 19 46 యాభై 3 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 3 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా ఫిఫా 13 0 12 1 0 1 0 0 »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా ఇరవై 1 19 1 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ CAF పదకొండు 0 పదకొండు 0 1 రెండు 0 0 »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. CAF 19 1 19 0 3 రెండు 0 0 »Afr. కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 66 రెండు 64 రెండు 7 5 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు