సెనెగల్ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా

సెనెగల్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యాస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- ఫ్రెండ్స్ 2020 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2019-2021 ఆఫ్రికా కప్ 2019 Ä ఈజిప్టన్ ఫ్రెండ్లీస్ 2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2017-2019 ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్ ఫ్రెండ్లీస్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2015/2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2015-2017 ఆఫ్రికా కప్ 2015 ఈక్వటోరియల్ గినియా ఫ్రెండ్స్ 2015 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2014 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2013 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఆఫ్రికా కప్ 2012 గబన్ ఉండ్ Äquatorialg. ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2012 ఫ్రెండ్స్ 2012 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2011-2013 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2008/2009 ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఫ్రెండ్లీ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2004/2005 ఆఫ్రికా కప్ 2004 ట్యునీషియా ఫ్రెండ్స్ 2003 ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2001 WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2000/2001 ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1998 ఆఫ్రికా కప్ 1994 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ ఆఫ్రికా కప్ 1986 ఈజిప్ట్ ఫ్రెండ్లీ 1979 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా WCQ ఆఫ్రికా 2015-2017 WCQ ఆఫ్రికా 2011-2013 WCQ ఆఫ్రికా 2008/2009 WCQ ఆఫ్రికా 2004/2005 WCQ ఆఫ్రికా 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 1987 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఆఫ్రికా కప్ 2019 Ä ఈజిప్టన్ ఆఫ్రికా కప్ 2015 ఈక్వటోరియల్ గినియా ఆఫ్రికా కప్ 2012 గబన్ ఉండ్ Äquatorialg. ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఆఫ్రికా కప్ 2004 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఆఫ్రికా కప్ 1994 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ ఆఫ్రికా కప్ 1986 ఈజిప్ట్ ఆఫ్రి. కప్ క్యూఎఫ్ 2019-2021 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2017-2019 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2015/2016 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2014 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2013 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2012 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 1998
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 అబ్దులే డియల్లో రెన్నెస్ స్టేడియం 03/30/1992
2. 3 అల్ఫ్రెడ్ గోమిస్ SPAL 2013 ఫెరారా 09/05/1993
16 ఖాదీం ఎన్ డియే హోరోయ ఎ.సి. 04/05/1985
రక్షించండి
ఇరవై ఒకటి లామిన్ గస్సామా అలన్యాస్పోర్ 10/20/1989
3 కాళిడౌ కౌలిబాలీ ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 06/20/1991
రెండు అడామా ఎంబెంగు ఎస్.ఎమ్ 12/01/1993
4 సెరిగ్నే Mbodj RSC ఆండర్లెచ్ట్ 11/11/1989
12 యూసఫ్ సబాలీ గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ 03/05/1993
6 సలీఫ్ సానే హన్నోవర్ 96 08/25/1990
22 మౌసా వాగుస్ AS యుపెన్ 10/04/1998
మిడ్‌ఫీల్డర్
5 ఇద్రిస్సా గుయే ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 09/26/1989
8 చెఖౌ కౌయాటే వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 12/21/1989
13 అల్ఫ్రెడ్ ఎన్ డియే వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 03/06/1990
17 బడౌ ఎన్ డియే స్టోక్ సిటీ 10/27/1990
పదకొండు చెఖ్ ఎన్ డోయ్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 03/29/1986
ముందుకు
ఇరవై కీతా బాల్డే AS మొనాకో 03/08/1995
9 మేమ్ డౌఫ్ స్టోక్ సిటీ 12/16/1987
14 మౌసా కొనాటే అమియన్స్ ఎస్సీ 04/03/1993
10 సాడియో మానే లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 04/10/1992
19 ఎం'బే నియాంగ్ టొరినో ఎఫ్.సి. 12/19/1994
పదిహేను డయాఫ్రా సాఖో రెన్నెస్ స్టేడియం 12/24/1989
18 ఇస్మాయిలా సర్ రెన్నెస్ స్టేడియం 02/25/1998
7 మౌసా సో బుర్సాస్పోర్ 01/19/1986
నిర్వాహకుడు
అలియు సిస్సే 03/24/1976