సెల్కుక్ సాహిన్

సెల్కుక్ Şహిన్ - బుర్సాస్‌పోర్, జెన్‌క్లర్‌బిర్లిగి, గోజ్‌టెప్, ఎఫ్‌సి విల్ 1900, ఫెనర్‌బాహ్స్, ఇస్తాంబుల్‌స్పోర్ ఎఎస్09/2019 - 07/2020 బుర్సాస్పోర్ బుర్సాస్పోర్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2018 - 09/2019 జెన్క్లెర్బర్లిగి జెన్క్లెర్బర్లిగి మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2017 - 07/2018 గోజ్టెప్ గోజ్టెప్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2016 - 07/2017 జెన్క్లెర్బర్లిగి జెన్క్లెర్బర్లిగి మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2015 - 01/2016 FC విల్ 1900 FC విల్ 1900 మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2003 - 06/2015 ఫెనర్బాస్ ఫెనర్బాస్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2001 - 06/2003 ఇస్తాంబుల్స్పోర్ AŞ ఇస్తాంబుల్స్పోర్ AŞ మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 17 1 17 0 4 5 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 12 1 7 5 1 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 22 0 పదకొండు పదకొండు రెండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 3 1 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాలెంజ్ లీగ్ స్విట్జర్లాండ్ 10 0 7 3 రెండు 3 1 0 »చాల్.లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ స్విట్జర్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ టర్కీ 365 24 274 91 57 74 3 0 »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్‌లు
1 వ లీగ్ టర్కీ 46 4 39 7 8 12 0 0 »1. లిగ్-మ్యాచ్‌లు
టర్కిష్ కప్పు టర్కీ 13 1 12 1 4 0 0 0 »కుపాసి-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ టర్కీ రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 492 31 371 121 79 97 4 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 3 0 3 0 0 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా పదకొండు 0 5 6 5 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 5 0 4 1 1 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 5 0 3 రెండు 0 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 26 0 17 9 6 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు