స్కాట్లాండ్ »ప్రీమియర్ షిప్ 2019/2020ప్రీమియర్ షిప్ 2019/2020: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...33. రౌండ్
04/03/2020 అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. - హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ dnp
04/04/2020 కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి - లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. dnp
04/04/2020 రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి dnp
04/04/2020 రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC - సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. dnp
04/04/2020 సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC - హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ dnp
04/05/2020 హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. - సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. dnp


అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రాస్ కౌంటీ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. షెడ్యూల్ | పట్టికలు | ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం | గణాంకాలు