శామ్యూల్ ఉమ్టిటిశామ్యూల్ ఉమ్టిటి - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా, ఒలింపిక్ లియోన్

ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్
రక్షించండి
07/2016 - 06/2023
# 2. 3
07/2010 - 06/2016 ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 26 0 25 1 0 4 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 0 3 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 13 1 12 1 రెండు 3 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 రెండు 0 0 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 131 3 128 3 5 ఇరవై 0 1 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 8 0 8 0 0 1 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 8 0 8 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 86 రెండు 75 పదకొండు 4 ఇరవై ఒకటి 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 16 0 పదిహేను 1 4 3 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 4 0 4 0 0 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 298 7 281 17 పదిహేను 55 1 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 1 6 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 5 0 5 0 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 12 రెండు పదకొండు 1 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 3 1 3 0 0 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 31 4 30 1 3 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 0 5 0 1 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 1 7 0 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 5 0 5 0 0 3 1 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 5 0 5 0 0 3 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 4 రెండు 4 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 7 రెండు 7 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 1 0 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు