శామ్యూల్ కుఫోర్

శామ్యూల్ ఒసేయి కుఫోర్ - అసంటే కోటోకో, ఎఎఫ్‌సి అజాక్స్, ఎఎస్ రోమా, ఎఎస్ లివోర్నో, బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II, బేయర్న్ మ్యూనిచ్, 1. ఎఫ్‌సి నురేమ్బెర్గ్, టొరినో ఎఫ్‌సి04/2009 - 10/2009 అసంటే కోటోకో అసంటే కోటోకో రక్షించండి
01/2008 - 06/2008 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ రక్షించండి
07/2007 - 01/2008 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి
09/2006 - 06/2007 AS లివర్నో AS లివర్నో రక్షించండి
07/2005 - 08/2006 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా రక్షించండి
01/2005 - 06/2005 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II రక్షించండి
07/1996 - 06/2005 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ రక్షించండి
11/1995 - 06/1996 1. FC నార్న్బెర్గ్ 1. FC నార్న్బెర్గ్ రక్షించండి
07/1994 - 10/1995 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ రక్షించండి
07/1993 - 10/1995 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II రక్షించండి
07/1991 - 06/1993 టొరినో ఎఫ్.సి. టొరినో ఎఫ్.సి. రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ఫిఫా 1 1 1 0 0 1 0 0 »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 72 1 68 4 4 8 0 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 16 1 16 0 0 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 175 7 160 పదిహేను 14 24 రెండు 4 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
2 వ బుండెస్లిగా జర్మనీ 12 1 12 0 రెండు 1 1 0 »2. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 27 1 26 1 3 4 0 1 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) జర్మనీ 1 0 1 0 0 0 0 0 »RL సాడ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ జర్మనీ 4 0 4 0 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ రెండు 0 0 రెండు 0 1 0 0 »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 39 0 35 4 3 8 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 353 12 326 27 26 యాభై 3 6 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా ఫిఫా 8 రెండు 8 0 0 1 0 0 »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 7 0 7 0 1 0 1 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ CAF 12 0 పదకొండు 1 0 0 0 0 »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 28 రెండు 27 1 1 1 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 7 0 6 1 0 0 1 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 7 0 6 1 0 0 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 6 1 6 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 6 1 6 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఘనా ఘనా ఛాంపియన్స్ 1998 1999 2001