శామ్యూల్ ఎటో'ఓ

శామ్యూల్ ఎటో ఫైల్స్ - ఖతార్ ఎస్సీ, అటికర్ కొన్యాస్పోర్, అంటాలియాస్పోర్, సంప్డోరియా, ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, అంజి మఖచ్కల, ఇంటర్, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా, ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా, రియల్ మాడ్రిడ్, ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా, సిడి లెగనాస్, కెఎస్‌ఎ డౌనాలాస్08/2018 - 06/2019 ఖతార్ ఎస్సీ ఖతార్ ఎస్సీ ముందుకు
01/2018 - 08/2018 అటికర్ కొన్యాస్పోర్ అటికర్ కొన్యాస్పోర్ ముందుకు
07/2015 - 01/2018 అంటాలియాస్పోర్ అంటాలియాస్పోర్ ముందుకు
01/2015 - 06/2015 సంప్డోరియా సంప్డోరియా ముందుకు
08/2014 - 01/2015 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2013 - 06/2014 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2011 - 08/2013 అంజి మఖచ్కల అంజి మఖచ్కల ముందుకు
07/2009 - 08/2011 ఇంటర్ ఇంటర్ ముందుకు
07/2004 - 07/2009 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ముందుకు
01/2000 - 06/2004 ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా ముందుకు
07/1999 - 01/2000 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ ముందుకు
01/1999 - 06/1999 ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా ముందుకు
07/1998 - 12/1998 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ ముందుకు
07/1997 - 06/1998 CD లెగానాస్ CD లెగానాస్ ముందుకు
01/1997 - 06/1997 KSA Douala KSA Douala ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 1 రెండు 1 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 78 30 69 9 ఇరవై 5 0 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 3 4 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 2. 3 10 ఇరవై 3 4 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 6 5 6 0 రెండు 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 35 12 24 పదకొండు 13 రెండు 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 4 0 3 1 3 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 3 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 85 35 75 10 19 9 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 6 6 6 0 రెండు 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 3 3 3 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ రష్యా 53 25 51 రెండు 5 12 0 0 »ప్రీమియర్ లిగా-మ్యాచ్‌లు
కప్ రష్యా 1 0 1 0 0 0 0 0 Ub కుబోక్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 280 162 264 16 70 46 1 రెండు »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 25 10 19 6 8 రెండు 0 1 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 6 3 6 0 1 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ టర్కీ 89 యాభై 86 3 30 12 0 0 »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్‌లు
టర్కిష్ కప్పు టర్కీ రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »కుపాసి-మ్యాచ్‌లు
ఖతార్ స్టార్స్ లీగ్ ఖతార్ 17 6 16 1 6 రెండు 0 0 »QSL- సరిపోలికలు
& మొత్తం 725 361 662 63 188 93 1 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 8 3 7 1 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా ఫిఫా 25 16 25 0 6 4 0 0 »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా ఇరవై ఒకటి 8 19 రెండు పదకొండు 1 1 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 7 1 4 3 1 1 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ CAF 29 18 28 1 8 రెండు 0 0 »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. CAF 7 4 7 0 రెండు 0 0 0 »Afr. కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 97 యాభై 90 7 28 8 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 6 1 6 0 రెండు 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 6 1 6 0 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

CAF CAF ఛాంపియన్స్ 2003 2004 2005 2010

టాప్ స్కోరర్

CAF ఆఫ్రికా కప్ 2006 2008
స్పెయిన్ మొదటి విభాగం 2005/2006