సాడియో మానే

సాడియో మానే - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి, సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి, ఆర్‌బి సాల్జ్‌బర్గ్, ఎఫ్‌సి మెట్జ్, ఎఫ్‌సి మెట్జ్ (సిఎఫ్‌ఎ)లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్
ముందుకు
07/2016 - 06/2023
# 10
09/2014 - 06/2016 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2012 - 08/2014 ఆర్బి సాల్జ్‌బర్గ్ ఆర్బి సాల్జ్‌బర్గ్ ముందుకు
01/2012 - 08/2012 FC మెట్జ్ FC మెట్జ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2011 - 08/2012 FC మెట్జ్ (CFA) FC మెట్జ్ (CFA) మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 1 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 39 18 36 3 10 7 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 7 0 7 0 4 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 9 4 9 0 3 1 1 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 5 రెండు 5 0 3 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 రెండు 1 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 218 91 197 ఇరవై ఒకటి 80 24 1 రెండు »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 6 రెండు 5 1 రెండు 3 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 7 3 7 0 4 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 2 ఫ్రాన్స్ 19 0 12 7 3 4 0 0 »లీగ్ 2-మ్యాచ్‌లు
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా ఆస్ట్రియా 63 31 59 4 24 12 రెండు 1 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
ÖFB- కప్ ఆస్ట్రియా 8 9 8 0 1 1 0 0 ÖFB- కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 386 162 349 37 136 55 4 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 1 3 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా ఫిఫా పదిహేను 4 14 1 3 3 0 0 »WCQ ఆఫ్రికా-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 17 3 12 5 5 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ CAF పదకొండు 5 పదకొండు 0 రెండు రెండు 0 0 »ఆఫ్రికా కప్-మ్యాచ్‌లు
ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. CAF 22 7 ఇరవై రెండు 6 1 0 0 »Afr. కప్ క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 68 ఇరవై 60 8 16 7 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 4 0 4 0 1 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 4 0 4 0 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

టాప్ స్కోరర్