ర్యాన్ బెర్ట్రాండ్

ర్యాన్ డొమినిక్ బెర్ట్రాండ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి, సౌతాంప్టన్ ఎఫ్‌సి యు 21, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, ఆస్టన్ విల్లా, చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్), నాటింగ్‌హామ్ ఫారెస్ట్, రీడింగ్ ఎఫ్‌సి, నార్విచ్ సిటీ, ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్, ఎఎఫ్‌సి బౌర్న్‌మౌత్సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
07/2014 - 06/2021
# 3
09/2015 - 09/2015 సౌతాంప్టన్ FC U21 సౌతాంప్టన్ FC U21 రక్షించండి
02/2015 - 02/2015 సౌతాంప్టన్ FC U21 సౌతాంప్టన్ FC U21 రక్షించండి
07/2014 - 07/2014 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
01/2014 - 06/2014 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా రక్షించండి
02/2011 - 01/2014 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
10/2011 - 11/2011 చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) రక్షించండి
02/2011 - 05/2011 చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) రక్షించండి
08/2010 - 02/2011 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ రక్షించండి
07/2010 - 08/2010 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2009 - 06/2010 ఎఫ్‌సి చదవడం ఎఫ్‌సి చదవడం రక్షించండి
01/2008 - 06/2009 నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ రక్షించండి
08/2007 - 01/2008 ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ ఓల్డ్‌హామ్ అథ్లెటిక్ రక్షించండి
02/2007 - 08/2007 చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) రక్షించండి
01/2007 - 02/2007 AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ రక్షించండి
12/2006 - 01/2007 చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) రక్షించండి
11/2006 - 12/2006 AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ రక్షించండి
07/2006 - 11/2006 చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) చెల్సియా ఎఫ్‌సి (ఆర్) రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 4 0 రెండు రెండు 1 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 6 0 6 0 0 3 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 253 7 245 8 పదిహేను 35 0 రెండు »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 119 రెండు 118 1 10 17 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 3. 4 0 29 5 3 3 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ ఇరవై ఒకటి రెండు 18 3 రెండు 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ వన్ ఇంగ్లాండ్ 26 0 26 0 0 4 0 0 »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 1 0 1 0 1 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 1 0 0 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు
& మొత్తం 466 12 445 ఇరవై ఒకటి 32 67 0 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 7 1 6 1 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 3 0 0 0 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 10 0 6 4 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 1 0 1 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 22 1 17 5 4 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 5 0 4 1 రెండు రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 7 0 6 1 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 పదిహేను 0 13 రెండు రెండు 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 3 0 3 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 4 0 3 1 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు