రోయి బౌడౌయిన్, బ్రస్సెల్స్ (బెల్జియం)

రోయి బౌడౌయిన్, బ్రస్సెల్స్ (బెల్జియం)యూరో అర్హత. 11/19/2019 బెల్జియం - సైప్రస్ 6: 1 40,568
కప్ 08/01/2020 క్లబ్ బ్రగ్గే కెవి - రాయల్ ఆంట్వెర్ప్ FC 0: 1 ???
ఎన్‌ఎల్ ఎ 09/08/2020 బెల్జియం - ఐస్లాండ్ 5: 1 ???
స్నేహితులు 10/08/2020 బెల్జియం - ఐవరీ కోస్ట్ 1: 1 7,000
స్నేహితులు [వో.] 02/18/2021 బెల్జియం - నెదర్లాండ్స్ 1: 6 ???
స్నేహితులు 06/06/2021 బెల్జియం - క్రొయేషియా -: - ???
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »
గగన దృశ్యం ' దిశలు »