రాబిన్ వాన్ పెర్సీ

రాబిన్ వాన్ పెర్సీ - ఫెయినూర్డ్, ఫెనర్‌బాహీ, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సిఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ నెదర్లాండ్స్
గాడిద. నిర్వాహకుడు
03/2020 - 06/2021
#

క్లబ్ కెరీర్

01/2018 - 06/2019 ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ ముందుకు
07/2015 - 01/2018 ఫెనెర్బాస్ ఫెనెర్బాస్ ముందుకు
08/2012 - 07/2015 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ముందుకు
07/2004 - 08/2012 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
07/2001 - 06/2004 ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 59 25 41 18 ఇరవై ఒకటి 9 1 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 9 రెండు 8 1 4 రెండు 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 24 1 19 5 13 3 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 7 1 4 3 4 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 280 144 227 53 75 47 1 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 24 పదకొండు 14 10 6 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ పదకొండు 6 10 1 6 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 3 రెండు 1 రెండు 1 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 98 35 68 30 39 6 0 రెండు »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
కెఎన్‌విబి కప్ నెదర్లాండ్స్ 7 4 7 0 7 0 0 0 »కప్ మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ నెదర్లాండ్స్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ టర్కీ 57 25 36 ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి 7 0 0 »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్‌లు
టర్కిష్ కప్పు టర్కీ 9 9 8 1 5 రెండు 0 0 »కుపాసి-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 589 265 444 145 203 79 రెండు 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 17 6 17 0 10 4 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 22 13 17 5 10 3 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 35 పదిహేను 33 రెండు ఇరవై ఒకటి 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 7 3 4 3 0 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA ఇరవై ఒకటి 13 19 రెండు 7 5 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 102 యాభై 90 12 48 14 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 4 0 4 0 రెండు రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 8 1 7 1 0 1 0 1 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 12 1 పదకొండు 1 రెండు 3 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 4 0 1 3 1 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 6 0 1 5 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్స్ 2012

టాప్ స్కోరర్