రాబ్ హోల్డింగ్

రాబర్ట్ శామ్యూల్ హోల్డింగ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి, ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి యు 23, బోల్టన్ వాండరర్స్, బరీ ఎఫ్‌సి, బోల్టన్ వాండరర్స్ యు 23ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
07/2016 - 06/2024
# 16
08/2019 - 02/2020 ఆర్సెనల్ FC U23 ఆర్సెనల్ FC U23 రక్షించండి
08/2017 - 02/2018 ఆర్సెనల్ FC U23 ఆర్సెనల్ FC U23 రక్షించండి
02/2017 - 04/2017 ఆర్సెనల్ FC U23 ఆర్సెనల్ FC U23 రక్షించండి
07/2015 - 07/2016 బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ రక్షించండి
03/2015 - 06/2015 బరీ ఎఫ్.సి. బరీ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2013 - 03/2015 బోల్టన్ వాండరర్స్ U23 బోల్టన్ వాండరర్స్ U23 రక్షించండి
07/2012 - 06/2013 బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ [U18] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 17 1 పదిహేను రెండు రెండు 5 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 61 0 53 8 4 10 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 26 1 26 0 రెండు 1 0 1 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ పదిహేను 0 పదకొండు 4 0 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 13 1 13 0 0 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ రెండు ఇంగ్లాండ్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »లీగ్ టూ-మ్యాచ్స్
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 10 రెండు 9 1 రెండు రెండు 0 0 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 146 5 130 16 10 22 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 0 3 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 1 0 1 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 4 0 4 0 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు