రియల్ మాడ్రిడ్ Man మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌తో రికార్డ్

రియల్ మాడ్రిడ్ Man మాంచెస్టర్ యునైటెడ్‌తో రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం రెండు 0 0 1 1 : రెండు
& మొత్తం రెండు 0 0 1 1 : రెండు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 రెండు 3 0 10 : 6
దూరంగా 5 రెండు 1 రెండు 10 : 10
& మొత్తం 10 4 4 రెండు ఇరవై : 16
UEFA సూపర్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 1 1 0 0 రెండు : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 5 రెండు 3 0 10 : 6
దూరంగా 5 రెండు 1 రెండు 10 : 10
తటస్థ స్థలం 3 1 0 1 3 : 3
& మొత్తం 13 5 4 3 2. 3 : 19
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2018 వారం మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 1 (2: 1)
2017 వారం రియల్ మాడ్రిడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 2 (0: 1, 1: 1) pso
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2012/2013 16 వ రౌండ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 2 (0: 0)
2012/2013 16 వ రౌండ్ రియల్ మాడ్రిడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 1: 1 (1: 1)
2002/2003 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 4: 3 (1: 1)
2002/2003 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (2: 0)
1999/2000 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 3 (0: 1)
1999/2000 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
1967/1968 సెమీ-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 3 (3: 1)
1967/1968 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 0 (1: 0)
1956/1957 సెమీ-ఫైనల్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 2: 2 (0: 2)
1956/1957 సెమీ-ఫైనల్స్ రియల్ మాడ్రిడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 3: 1 (0: 0)
UEFA సూపర్ కప్
2017 చివరి రియల్ మాడ్రిడ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది