రియల్ మాడ్రిడ్ Club క్లబ్ బ్రగ్గే కెవికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్రియల్ మాడ్రిడ్ Club క్లబ్ బ్రగ్గే కెవికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 రెండు 0 రెండు : రెండు
దూరంగా రెండు 1 0 1 3 : 3
& మొత్తం 4 1 రెండు 1 5 : 5
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు 0 రెండు 0 రెండు : రెండు
దూరంగా రెండు 1 0 1 3 : 3
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 4 1 రెండు 1 5 : 5


పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ vs లీసెస్టర్ సిటీ 2016