రియల్ మాడ్రిడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2015/2016

రియల్ మాడ్రిడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2015/20162020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1935/1936 1934 / 1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1925/1926 1923/1924 1917/1918 1916/1917 1915/1916 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1902/1903 1901/1902
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2015/2016
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ ఎ 09/15/2015 19:45 హెచ్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 4: 0 (1: 0)
గ్రూప్ ఎ 09/30/2015 19:45 TO మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్ మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్ 2: 0 (1: 0)
గ్రూప్ ఎ 10/21/2015 19:45 TO పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 0: 0 (0: 0)
గ్రూప్ ఎ 11/03/2015 19:45 హెచ్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ ఎ 11/25/2015 19:45 TO షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 4: 3 (1: 0)
గ్రూప్ ఎ 12/08/2015 19:45 హెచ్ మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్ మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్ 8: 0 (3: 0)
16 వ రౌండ్ 02/17/2016 19:45 TO ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా 2: 0 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 03/08/2016 19:45 హెచ్ ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా 2: 0 (0: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/06/2016 19:45 TO VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 0: 2 (0: 2)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 04/12/2016 19:45 హెచ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 3: 0 (2: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 04/26/2016 19:45 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 0: 0 (0: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 05/04/2016 19:45 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
చివరి 05/28/2016 19:45 ఎన్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 5: 3 (1: 0, 1: 1, 1: 1) pso
మొదటి విభాగం 2015/2016
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/23/2015 19:30 TO స్పోర్టింగ్ గిజోన్ స్పోర్టింగ్ గిజోన్ 0: 0 (0: 0)
2. రౌండ్ 08/29/2015 21:30 హెచ్ రియల్ బేటిస్ రియల్ బేటిస్ 5: 0 (2: 0)
3. రౌండ్ 09/12/2015 15:00 TO ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా 6: 0 (4: 0)
4. రౌండ్ 09/19/2015 15:00 హెచ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ 1: 0 (0: 0)
5. రౌండ్ 09/23/2015 20:00 TO అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో 2: 1 (1: 0)
6. రౌండ్ 09/26/2015 17:15 హెచ్ మాలాగా సిఎఫ్ మాలాగా సిఎఫ్ 0: 0 (0: 0)
7. రౌండ్ 04/10/2015 19:30 TO అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 1: 1 (1: 0)
8. రౌండ్ 10/17/2015 15:00 హెచ్ UD ని ఎత్తండి UD ని ఎత్తండి 3: 0 (2: 0)
9. రౌండ్ 10/24/2015 15:00 TO సెల్టిక్ విగో సెల్టిక్ విగో 3: 1 (2: 0)
10. రౌండ్ 10/31/2015 15:00 హెచ్ యుడి లాస్ పాల్మాస్ యుడి లాస్ పాల్మాస్ 3: 1 (3: 1)
11. రౌండ్ 11/08/2015 19:30 TO సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 3 (1: 1)
12. రౌండ్ 11/21/2015 17:15 హెచ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 4 (0: 2)
13. రౌండ్ 11/29/2015 15:00 TO SD ఈబార్ SD ఈబార్ 2: 0 (1: 0)
14. రౌండ్ 12/05/2015 15:00 హెచ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ 4: 1 (4: 0)
15. రౌండ్ 12/13/2015 19:30 TO విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ 0: 1 (0: 1)
16. రౌండ్ 12/20/2015 15:00 హెచ్ వల్లేకనో రే వల్లేకనో రే 10: 2 (4: 2)
17. రౌండ్ 12/30/2015 15:00 హెచ్ నిజమైన సమాజం నిజమైన సమాజం 3: 1 (1: 0)
18. రౌండ్ 01/03/2016 19:30 TO వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 2: 2 (1: 1)
19. రౌండ్ 01/09/2016 19:30 హెచ్ డిపోర్టివో లా కొరునా డిపోర్టివో లా కొరునా 5: 0 (2: 0)
20. రౌండ్ 01/17/2016 15:00 హెచ్ స్పోర్టింగ్ గిజోన్ స్పోర్టింగ్ గిజోన్ 5: 1 (5: 0)
21. రౌండ్ 01/24/2016 19:30 TO రియల్ బేటిస్ రియల్ బేటిస్ 1: 1 (0: 1)
22. రౌండ్ 01/31/2016 19:30 హెచ్ ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా ఎస్పానియోల్ బార్సిలోనా 6: 0 (4: 0)
23. రౌండ్ 02/07/2016 19:30 TO గ్రెనడా సిఎఫ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ 2: 1 (1: 0)
24. రౌండ్ 02/13/2016 15:00 హెచ్ అథ్లెటిక్ బిల్బావో అథ్లెటిక్ బిల్బావో 4: 2 (3: 1)
25. రౌండ్ 02/21/2016 15:00 TO మాలాగా సిఎఫ్ మాలాగా సిఎఫ్ 1: 1 (1: 0)
26. రౌండ్ 02/27/2016 15:00 హెచ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 0: 1 (0: 0)
27. రౌండ్ 02/03/2016 20:00 TO UD ని ఎత్తండి UD ని ఎత్తండి 3: 1 (2: 1)
28. రౌండ్ 03/05/2016 15:00 హెచ్ సెల్టిక్ విగో సెల్టిక్ విగో 7: 1 (1: 0)
29. రౌండ్ 03/13/2016 19:30 TO యుడి లాస్ పాల్మాస్ యుడి లాస్ పాల్మాస్ 2: 1 (1: 0)
30. రౌండ్ 03/20/2016 19:30 హెచ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 4: 0 (1: 0)
31. రౌండ్ 04/02/2016 19:30 TO ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 2: 1 (0: 0)
32. రౌండ్ 04/09/2016 15:00 హెచ్ SD ఈబార్ SD ఈబార్ 4: 0 (4: 0)
33. రౌండ్ 04/16/2016 15:00 TO గెటాఫ్ సిఎఫ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ 5: 1 (2: 0)
34. రౌండ్ 04/20/2016 రాత్రి 9.00 గంటలు హెచ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ 3: 0 (1: 0)
35. రౌండ్ 04/23/2016 15:00 TO వల్లేకనో రే వల్లేకనో రే 3: 2 (1: 2)
36. రౌండ్ 04/30/2016 15:00 TO నిజమైన సమాజం నిజమైన సమాజం 1: 0 (0: 0)
37. రౌండ్ 05/08/2016 16:00 హెచ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ 3: 2 (2: 0)
38. రౌండ్ 05/14/2016 16:00 TO డిపోర్టివో లా కొరునా డిపోర్టివో లా కొరునా 2: 0 (2: 0)
కింగ్స్ కప్ 2015/2016
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
4. రౌండ్ 12/02/2015 రాత్రి 9.00 గంటలు TO కాడిజ్ సిఎఫ్ కాడిజ్ సిఎఫ్ 3: 1 (1: 0)
4. రౌండ్ 12/16/2015 హెచ్ కాడిజ్ సిఎఫ్ కాడిజ్ సిఎఫ్ dnp