మెరుపు OKC

రేయో ఓకెసి, యుఎస్ఎ నుండి బృందంరేయో OKC యొక్క స్లైడ్ షో
NASL 4. రౌండ్ 10/13/2016 TO నార్త్ కరోలినా FC నార్త్ కరోలినా FC 1: 0 (0: 0)
NASL 4. రౌండ్ 10/17/2016 హెచ్ ఒట్టావా ఫ్యూరీ ఒట్టావా ఫ్యూరీ 3: 1 (1: 1)
NASL 4. రౌండ్ 10/23/2016 TO ఫోర్ట్ లాడర్డేల్ స్ట్రైకర్స్ ఫోర్ట్ లాడర్డేల్ స్ట్రైకర్స్ 2: 0 (0: 0)
NASL 4. రౌండ్ 10/30/2016 హెచ్ ఇండీ ఎలెవెన్ ఇండీ ఎలెవెన్ 2: 1 (0: 0)
NASL సెమీ-ఫైనల్స్ 11/05/2016 TO న్యూయార్క్ కాస్మోస్ న్యూయార్క్ కాస్మోస్ 1: 2 (1: 0)
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »