రేంజర్స్ FC »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019/2020

రేంజర్స్ FC »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019/20202020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897 / 1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893/1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1886/1887
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 07/07/2019 15:00 హెచ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ 5: 0 (2: 0)
వారం 07/14/2019 15:00 హెచ్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ 4: 0 (2: 0)
వారం 07/21/2019 15:00 హెచ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 1: 1 (1: 0)
వారం 07/28/2019 15:00 హెచ్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 1: 0 (0: 0)
యూరోపా లీగ్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ జి 09/19/2019 20:00 హెచ్ ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ జి 10/03/2019 17:55 TO బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 1: 2 (1: 0)
గ్రూప్ జి 10/24/2019 17:55 TO FC పోర్టో FC పోర్టో 1: 1 (1: 1)
గ్రూప్ జి 11/07/2019 20:00 హెచ్ FC పోర్టో FC పోర్టో 2: 0 (0: 0)
గ్రూప్ జి 11/28/2019 17:55 TO ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ 2: 2 (0: 1)
గ్రూప్ జి 12/12/2019 20:00 హెచ్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ 1: 1 (1: 0)
32 వ రౌండ్ 02/20/2020 20:00 హెచ్ స్పోర్టింగ్ బ్రాగా స్పోర్టింగ్ బ్రాగా 3: 2 (0: 1)
32 వ రౌండ్ 02/26/2020 ఐదు గంటలకు TO స్పోర్టింగ్ బ్రాగా స్పోర్టింగ్ బ్రాగా 1: 0 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 03/12/2020 20:00 హెచ్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 1: 3 (0: 1)
16 వ రౌండ్ 08/06/2020 17:55 TO బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 0: 1 (0: 0)
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 07/09/2019 16:55 TO సెయింట్ జోసెఫ్ సెయింట్ జోసెఫ్స్ FC 4: 0 (0: 0)
1. రౌండ్ 07/18/2019 19:45 హెచ్ సెయింట్ జోసెఫ్ సెయింట్ జోసెఫ్స్ FC 6: 0 (2: 0)
2. రౌండ్ 07/25/2019 19:45 హెచ్ నీడర్‌కార్న్ పురోగతి నీడర్‌కార్న్ పురోగతి 2: 0 (1: 0)
2. రౌండ్ 08/01/2019 18:30 TO నీడర్‌కార్న్ పురోగతి నీడర్‌కార్న్ పురోగతి 0: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 08/08/2019 19:00 TO FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ 4: 2 (1: 0)
3. రౌండ్ 08/15/2019 19:45 హెచ్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ 3: 1 (2: 0)
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/22/2019 19:00 TO లెజియా వార్సా లెజియా వార్సా 0: 0 (0: 0)
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/29/2019 19:45 హెచ్ లెజియా వార్సా లెజియా వార్సా 1: 0 (0: 0)
ప్రీమియర్ షిప్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 04/08/2019 13:30 TO కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 0)
2. రౌండ్ 08/11/2019 15:00 హెచ్ హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 6: 1 (2: 1)
3. రౌండ్ 08/25/2019 12:15 TO సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
4. రౌండ్ 09/01/2019 12:00 హెచ్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 1)
5. రౌండ్ 09/14/2019 15:00 హెచ్ లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 1 (0: 0)
6. రౌండ్ 09/22/2019 12:15 TO సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 4: 0 (0: 0)
7. రౌండ్ 09/28/2019 15:00 హెచ్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 5: 0 (2: 0)
8. రౌండ్ 06/10/2019 15:00 హెచ్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 5: 0 (2: 0)
9. రౌండ్ 10/20/2019 12:15 TO హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 1: 1 (1: 1)
10. రౌండ్ 10/27/2019 15:00 హెచ్ మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 2: 1 (1: 1)
11. రౌండ్ 10/30/2019 19:45 TO రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 4: 0 (3: 0)
12. రౌండ్ 11/02/2019 హెచ్ సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC dnp
13. రౌండ్ 11/10/2019 15:00 TO లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
14. రౌండ్ 11/24/2019 12:15 TO హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 3: 1 (2: 1)
15. రౌండ్ 12/01/2019 15:00 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 5: 0 (2: 0)
16. రౌండ్ 12/04/2019 19:45 TO అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 1)
18. రౌండ్ 12/15/2019 12:00 TO మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
19. రౌండ్ 12/20/2019 19:45 TO హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
20. రౌండ్ 12/26/2019 15:00 హెచ్ కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
21. రౌండ్ 12/29/2019 12:30 TO సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
22. రౌండ్ 01/22/2020 19:45 హెచ్ సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
23. రౌండ్ 01/26/2020 15:00 TO హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 1: 2 (0: 0)
17. రౌండ్ 01/29/2020 19:45 హెచ్ రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 2: 0 (1: 0)
24. రౌండ్ 02/01/2020 15:00 హెచ్ అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
25. రౌండ్ 02/05/2020 19:45 హెచ్ హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. హిబెర్నియాన్ ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
26. రౌండ్ 02/12/2020 19:45 TO కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి కిల్‌మార్నాక్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 0)
27. రౌండ్ 02/16/2020 15:00 హెచ్ లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
28. రౌండ్ 02/23/2020 13:30 TO సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC సెయింట్ జాన్స్టోన్ FC 2: 2 (0: 1)
29. రౌండ్ 03/04/2020 19:45 హెచ్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 0: 1 (0: 0)
30. రౌండ్ 03/08/2020 12:00 TO రాస్ కౌంటీ FC రాస్ కౌంటీ FC 1: 0 (0: 0)
31. రౌండ్ 03/15/2020 హెచ్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. dnp
32. రౌండ్ 03/22/2020 TO సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. సెయింట్ మిర్రెన్ ఎఫ్.సి. dnp
33. రౌండ్ 04/04/2020 హెచ్ మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి మదర్‌వెల్ ఎఫ్‌సి dnp
FA కప్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
4. రౌండ్ 01/17/2020 19:45 హెచ్ స్ట్రాన్‌రేర్ ఎఫ్‌సి స్ట్రాన్‌రేర్ ఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
16 వ రౌండ్ 02/08/2020 12:30 TO హామిల్టన్ అకాడెమిక్ హామిల్టన్ అకాడెమిక్ 4: 1 (1: 1)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 02/29/2020 17:30 TO హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 0: 1 (0: 0)
లీగ్ కప్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
16 వ రౌండ్ 08/18/2019 15:00 TO ఈస్ట్ ఫైఫ్ ఎఫ్.సి. ఈస్ట్ ఫైఫ్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 09/25/2019 19:45 TO లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. లివింగ్స్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 11/03/2019 15:00 హెచ్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ హార్ట్ ఆఫ్ మిడ్లోథియన్ 3: 0 (1: 0)
చివరి 12/08/2019 15:00 ఎన్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)