రఫీన్హా

మార్సియో రాఫెల్ ఫెర్రెరా డి సౌజా - ఒలింపియాకోస్ పిరియస్, ఫ్లేమెంగో ఆర్జె, బేయర్న్ ముంచెన్, జెనోవా సిఎఫ్‌సి, ఎఫ్‌సి షాల్కే 04, కొరిటిబా ఎఫ్‌సి08/2020 - 01/2021 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ రక్షించండి
07/2019 - 08/2020 ఫ్లేమెంగో ఆర్జే ఫ్లేమెంగో ఆర్జే రక్షించండి
07/2011 - 06/2019 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ రక్షించండి
08/2010 - 06/2011 జెనోవా సిఎఫ్‌సి జెనోవా సిఎఫ్‌సి రక్షించండి
08/2005 - 08/2010 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రక్షించండి
01/2002 - 08/2005 కొరిటిబా ఎఫ్.సి. కొరిటిబా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 72 రెండు 57 పదిహేను 6 16 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 3 1 0 రెండు 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA పదిహేను 0 పదిహేను 0 రెండు 5 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
బుండెస్లిగా జర్మనీ 332 12 281 51 33 71 1 రెండు Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 42 రెండు 3. 4 8 7 4 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 3 0 1 రెండు 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ జర్మనీ 1 0 1 0 1 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ గ్రీస్ 14 0 13 1 రెండు రెండు 0 0 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 3. 4 రెండు 28 6 3 7 1 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 3 0 3 0 0 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లిబర్టాడోర్స్ కప్ CONMEBOL 8 0 8 0 0 రెండు 0 0 »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్
దక్షిణ అమెరికన్ రెకోపా CONMEBOL రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »రెకోపా-మ్యాచ్‌లు
సెరీ ఎ బ్రెజిల్ 59 3 53 6 9 2. 3 0 1 »ఎ-మ్యాచ్ సిరీస్
బ్రెజిల్ కప్ బ్రెజిల్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »కోపా-మ్యాచ్‌లు
బ్రెజిల్ సూపర్ కప్ బ్రెజిల్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్క్. బ్రా.-మ్యాచ్‌లు
కారియోకా ఛాంపియన్‌షిప్ బ్రెజిల్ 10 0 10 0 1 రెండు 0 0 »కారియోకా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 606 ఇరవై ఒకటి 516 90 66 136 రెండు 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు ఫిఫా 4 0 రెండు రెండు 0 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 4 0 రెండు రెండు 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 6 0 5 1 1 రెండు 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 6 0 5 1 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 రెండు 7 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 రెండు 7 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు