రౌల్ అల్బియోల్

రౌల్ అల్బియోల్ టోర్టాజాడ - విల్లారియల్ సిఎఫ్, ఎస్ఎస్సి నాపోలి, రియల్ మాడ్రిడ్, వాలెన్సియా సిఎఫ్, గెటాఫ్ సిఎఫ్, వాలెన్సియా సిఎఫ్ బి

విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ స్పెయిన్
రక్షించండి
07/2019 - 06/2022
# 3
07/2013 - 07/2019 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి రక్షించండి
07/2009 - 07/2013 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ రక్షించండి
07/2005 - 06/2009 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ రక్షించండి
07/2004 - 06/2005 గెటాఫ్ సిఎఫ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ రక్షించండి
09/2003 - 06/2004 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ రక్షించండి
07/2003 - 06/2004 వాలెన్సియా సిఎఫ్ బి వాలెన్సియా సిఎఫ్ బి రక్షించండి
07/2002 - 06/2003 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ [యువత] రక్షించండి
07/2000 - 06/2002 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ [యువత బి] రక్షించండి
07/1998 - 06/2000 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ [యూత్ సి] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 59 రెండు 51 8 4 8 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 8 0 8 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 29 0 24 5 1 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UI- కప్ UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 »UI- కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 180 6 174 6 4 44 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ పదకొండు 0 పదకొండు 0 0 4 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 1 0 1 0 0 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 290 8 269 ఇరవై ఒకటి 13 58 0 3 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 36 రెండు 33 3 రెండు 9 1 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 3 0 3 0 1 రెండు 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 620 18 577 43 25 127 1 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 8 0 6 రెండు 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 30 0 24 6 రెండు 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 రెండు 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA రెండు 0 1 1 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA పదకొండు 0 10 1 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 56 0 46 10 3 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 0 5 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 5 0 5 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 3 0 రెండు 1 1 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 3 0 రెండు 1 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 4 0 4 0 1 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 5 0 5 0 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు