రోబెన్ నెవెస్

రోబెన్ డియోగో డా సిల్వా నెవెస్ - వోల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్, ఎఫ్‌సి పోర్టో, ఎఫ్‌సి పోర్టో బి, పాడ్రోయెన్స్ ఎఫ్‌సివుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2017 - 06/2023
# 8
07/2014 - 07/2017 FC పోర్టో FC పోర్టో మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2013 - 06/2015 ఎఫ్‌సి పోర్టో బి ఎఫ్‌సి పోర్టో బి మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2012 - 06/2013 ప్యాడ్రోయెన్స్ ఎఫ్.సి. ప్యాడ్రోయెన్స్ ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 16 0 7 9 3 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA పదకొండు 1 పదకొండు 0 1 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 రెండు రెండు రెండు 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 99 పదకొండు 91 8 18 22 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 42 6 42 0 12 పదకొండు 1 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 10 1 8 రెండు 1 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 59 3 30 29 13 పదకొండు 0 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 7 1 రెండు 5 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ 7 0 7 0 రెండు 1 0 0 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
& మొత్తం 259 24 204 55 54 49 1 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు ఫిఫా 7 0 4 3 3 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 5 0 3 రెండు 1 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 6 0 4 రెండు 0 రెండు 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 18 0 పదకొండు 7 4 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 7 0 6 1 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 4 0 3 1 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 12 4 12 0 1 రెండు 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 2. 3 4 ఇరవై ఒకటి రెండు 3 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 4 0 3 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 6 0 5 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు