పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ »స్క్వాడ్ 2020/2021

పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ »స్క్వాడ్ 2020/2021

స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 / 1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1915/1916 1914/1915 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- EL 2020/2021 EL QF 2020/2021 Eredivisie 2020/2021 కప్ 2020/2021 CL QF 2019/2020 EL 2019/2020 EL QF 2019/2020 Eredivisie 2019/2020 కప్ 2019 / 2020 సూపర్‌కప్ 2019 సిహెచ్. లీగ్ 2018/2019 CL QF 2018/2019 Eredivisie 2018/2019 Cup 2018/2019 Supercup 2018 EL QF 2017/2018 Eredivisie 2017/2018 Cup 2017/2018 Ch. లీగ్ 2016/2017 ఎరెడివిసీ 2016/2017 కప్ 2016/2017 సూపర్కప్ 2016 సిహెచ్. లీగ్ 2015/2016 ఎరెడివిసీ 2015/2016 కప్ 2015/2016 సూపర్‌కప్ 2015 EL 2014/2015 EL QF 2014/2015 Eredivisie 2014/2015 Cup 2014/2015 CL QF 2013/2014 EL 2013/2014 Eredivisie 2013/2014 Cup 2013/2014 EL 2012 / 2013 EL QF 2012/2013 Eredivisie 2012/2013 కప్ 2012/2013 సూపర్కప్ 2012 EL 2011/2012 EL QF 2011/2012 Eredivisie 2011/2012 కప్ 2011/2012 EL 2010/2011 EL QF 2010/2011 Eredivisie 2010/2011 కప్ 2010 / 2011 EL 2009/2010 EL QF 2009/2010 Eredivisie 2009/2010 కప్ 2009/2010 Ch. లీగ్ 2008/2009 ఎరెడివిసీ 2008/2009 కప్ 2008/2009 సూపర్కప్ 2008 సిహెచ్. లీగ్ 2007/2008 EL 2007/2008 ఎరెడివిసీ 2007/2008 కప్ 2007/2008 సూపర్కప్ 2007 సిహెచ్. లీగ్ 2006/2007 ఎరెడివిసీ 2006/2007 సూపర్కప్ 2006 సిహెచ్. లీగ్ 2005/2006 ఎరెడివిసీ 2005/2006 కప్ 2005/2006 సూపర్కప్ 2005 సిహెచ్. లీగ్ 2004/2005 CL QF 2004/2005 Eredivisie 2004/2005 కప్ 2004/2005 Ch. లీగ్ 2003/2004 EL 2003/2004 ఎరెడివిసీ 2003/2004 సూపర్కప్ 2003 సిహెచ్. లీగ్ 2002/2003 ఎరెడివిసీ 2002/2003 సూపర్కప్ 2002 సిహెచ్. లీగ్ 2001/2002 EL 2001/2002 ఎరెడివిసీ 2001/2002 సూపర్కప్ 2001 సిహెచ్. లీగ్ 2000/2001 EL 2000/2001 ఎరెడివిసీ 2000/2001 కప్ 2000/2001 సూపర్కప్ 2000 సిహెచ్. లీగ్ 1999/2000 CL QF 1999/2000 Eredivisie 1999/2000 Ch. లీగ్ 1998/1999 CL QF 1998/1999 Eredivisie 1998/1999 Supercup 1998 Ch. లీగ్ 1997/1998 ఎరెడివిసీ 1997/1998 సూపర్‌కప్ 1997 సిడబ్ల్యుసి 1996/1997 ఎరెడివిసీ 1996/1997 సూపర్‌కప్ 1996 ఇఎల్ 1995/1996 ఎరెడివిసీ 1995/1996 ఇఎల్ 1994/1995 ఎరెడివిసీ 1994/1995 ఇఎల్ 1993/1994 ఎరెడివిసీ 1993/1994 సిహెచ్. లీగ్ 1992/1993 ఎరెడివిసీ 1992/1993 సూపర్కప్ 1992 సిహెచ్. లీగ్ 1991/1992 ఎరెడివిసీ 1991/1992 సూపర్‌కప్ 1991 సిడబ్ల్యుసి 1990/1991 ఎరెడివిసీ 1990/1991 సిహెచ్. లీగ్ 1989/1990 ఎరెడివిసీ 1989/1990 సిహెచ్. లీగ్ 1988/1989 ఎరెడివిసీ 1988/1989 ఇంటర్. కప్ 1988 UEFA సూపర్. కప్ 1988 Ch. లీగ్ 1987/1988 ఎరెడివిసీ 1987/1988 సిహెచ్. లీగ్ 1986/1987 ఎరెడివిసీ 1986/1987 ఇఎల్ 1985/1986 ఎరెడివిసీ 1985/1986 ఇఎల్ 1984/1985 ఎరెడివిసీ 1984/1985 ఇఎల్ 1983/1984 ఎరెడివిసీ 1983/1984 ఇఎల్ 1982/1983 ఎరెడివిసి 1982/1983 ఇఎల్ 1981/1982 ఎరెడివిసి 1981/1982 / 1981 ఎరెడివిసీ 1980/1981 EL 1979/1980 ఎరెడివిసీ 1979/1980 సిహెచ్. లీగ్ 1978/1979 ఎరెడివిసీ 1978/1979 ఇఎల్ 1977/1978 ఎరెడివిసీ 1977/1978 సిహెచ్. లీగ్ 1976/1977 ఎరెడివిసీ 1976/1977 సిహెచ్. లీగ్ 1975/1976 ఎరెడివిసీ 1975/1976 సిడబ్ల్యుసి 1974/1975 ఎరెడివిసీ 1974/1975 ఎరెడివిసి 1973/1974 ఎరెడివిసి 1972/1973 ఇఎల్ 1971/1972 ఎరెడివిసి 1971/1972 సిడబ్ల్యుసి 1970/1971 ఎరెడివిసీ 1970/1971 సిడబ్ల్యుసి 1969/1919 ఎరిడివిసి / 1969 ఎరెడివిసీ 1967/1968 ఎరెడివిసీ 1966/1967 ఎరెడివిసీ 1965/1966 ఎరెడివిసీ 1964/1965 సిహెచ్. లీగ్ 1963/1964 ఎరెడివిసీ 1963/1964 ఎరెడివిసీ 1962/1963 ఎరెడివిసీ 1961/1962 ఎరెడివిసీ 1960/1961 ఎరెడివిసీ 1959/1960 ఎరెడివిసీ 1958/1959 ఎరెడివిసీ 1957/1958 ఎరెడివిసీ 1956/1957 సిహెచ్. లీగ్ 1955/1956
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
ఇరవై ఒకటి మాగ్జిమ్ డెలాంగే బెల్జియం 05/23/2001
16 విన్సెంట్ ముల్లెర్ జర్మనీ 08/23/2000
38 వైవోన్ ఎంవోగో స్విట్జర్లాండ్ 06/06/1994
13 లార్స్ అన్‌ర్‌స్టాల్ జర్మనీ 07/20/1990
రక్షించండి
5 టిమో బామ్‌గార్ట్ల్ జర్మనీ 03/04/1996
28 ఆలివర్ బోస్కాగ్లి ఫ్రాన్స్ 11/18/1997
22 డెంజెల్ డంఫ్రీస్ నెదర్లాండ్స్ 04/18/1996
నాలుగు ఐదు చాలా క్రికెట్స్ నెదర్లాండ్స్ 11/01/2001
39 లూయిస్ ఫిలిప్ బ్రెజిల్ 05/17/2001
31 ఫిలిప్ మాక్స్ జర్మనీ 09/30/1993
24 అర్మాండో ఒబిస్పో నెదర్లాండ్స్ 03/05/1999
35 ఫ్రెడ్రిక్ ఒపెగార్డ్ నార్వే 08/07/2002
44 షురాండి సాంబో నెదర్లాండ్స్ 08/19/2001
33 జోర్డాన్ థిసస్ నెదర్లాండ్స్ 09/30/1999
4 నిక్ విర్గేవర్ నెదర్లాండ్స్ 08/03/1989
మిడ్‌ఫీల్డర్
పదకొండు అడ్రియన్ ఫెయిన్ జర్మనీ 03/18/1999
27 మారియో గోట్జ్ జర్మనీ 06/03/1992
పదిహేను ఎరిక్ గుటిరెజ్ మెక్సికో 06/15/1995
10 మొహమ్మద్ ఇహత్తారెన్ నెదర్లాండ్స్ 02/12/2002
49 మాథియాస్ క్జలో నార్వే 06/27/2001
37 రిచీ లెడెజ్మా ఉపయోగాలు 09/06/2000
40 ఇమ్మాన్యుయేల్ మాటుటా బెల్జియం 02/22/2002
17 మౌరో జూనియర్ బ్రెజిల్ 05/06/1999
18 పాబ్లో రోసారియో నెదర్లాండ్స్ 01/07/1997
6 ఇబ్రహీం సంగారే ఐవరీ కోస్ట్ 12/02/1997
30 ర్యాన్ థామస్ న్యూజిలాండ్ 12/20/1994
14 మార్కో వాన్ జింకెల్ నెదర్లాండ్స్ 12/01/1992
ముందుకు
57 జెరెమీ ఆంటోనిస్సే నెదర్లాండ్స్ 03/29/2002
19 కోడి గక్పో నెదర్లాండ్స్ 05/07/1999
2. 3 నోని మదుకే ఇంగ్లాండ్ 03/10/2002
9 డోన్యెల్ మాలెన్ నెదర్లాండ్స్ 01/19/1999
29 జోయెల్ పిరో నెదర్లాండ్స్ 08/02/1999
ఇరవై మాక్సిమిలియానో ​​రొమెరో అర్జెంటీనా 01/09/1999
55 ఇస్మాయిల్ సాయిబారి మొరాకో 01/28/2001
53 యోర్బే వెర్టెస్సెన్ బెల్జియం 01/08/2001
7 వారు జహవి ఇజ్రాయెల్ 07/25/1987
నిర్వాహకుడు
రోజర్ ష్మిత్ జర్మనీ 03/13/1967
గాడిద. నిర్వాహకుడు
లార్స్ కార్నెట్కా జర్మనీ 01/03/1978
ఆండ్రే ఓయిజర్ నెదర్లాండ్స్ 07/11/1974
జోర్న్ వోల్ఫ్ జర్మనీ 05/10/1976
బౌడెవిజ్న్ జెండెన్ నెదర్లాండ్స్ 08/15/1976
గోల్ కీపర్-కోచ్
రైమండ్ వాన్ డెర్ గౌవ్ నెదర్లాండ్స్ 03/24/1963
యాన్-బెంజమిన్ బంతి జర్మనీ 12/16/1979