ప్రీమియర్ లీగ్ »టాప్ స్కోరర్

ప్రీమియర్ లీగ్ »టాప్ స్కోరర్బుతువు టాప్ స్కోరర్ జట్టు లక్ష్యాలు
2019/2020 ఇంగ్లాండ్ జామీ వర్డీ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 2. 3
2018/2019 సెనెగల్ సాడియో మానే లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 22
గాబన్ పియరీ-ఎమెరిక్ అబామెయాంగ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 22
ఈజిప్ట్ మొహమ్మద్ సలాహ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 22
2017/2018 ఈజిప్ట్ మొహమ్మద్ సలాహ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 32
2016/2017 ఇంగ్లాండ్ హ్యారీ కేన్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 29
2015/2016 ఇంగ్లాండ్ హ్యారీ కేన్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 25
2014/2015 అర్జెంటీనా కున్ అగ్యురో మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 26
2013/2014 ఉరుగ్వే లూయిస్ సువరేజ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 31
2012/2013 నెదర్లాండ్స్ రాబిన్ వాన్ పెర్సీ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 26
2011/2012 నెదర్లాండ్స్ రాబిన్ వాన్ పెర్సీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 30
2010/2011 బల్గేరియా డిమిటార్ బెర్బాటోవ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇరవై ఒకటి
అర్జెంటీనా కార్లోస్ టెవెజ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇరవై ఒకటి
2009/2010 ఐవరీ కోస్ట్ డిడియర్ డ్రోగ్బా చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 29
2008/2009 ఫ్రాన్స్ నికోలస్ అనెల్కా చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 19
2007/2008 పోర్చుగల్ క్రిస్టియానో ​​రోనాల్డో మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 31
2006/2007 ఐవరీ కోస్ట్ డిడియర్ డ్రోగ్బా చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇరవై
2005/2006 ఫ్రాన్స్ థియరీ హెన్రీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 27
2004/2005 ఫ్రాన్స్ థియరీ హెన్రీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 25
2003/2004 ఫ్రాన్స్ థియరీ హెన్రీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 30
2002/2003 నెదర్లాండ్స్ రూడ్ వాన్ నిస్టెల్రూయ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 25
2001/2002 ఫ్రాన్స్ థియరీ హెన్రీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 24
2000/2001 నెదర్లాండ్స్ జిమ్మీ ఫ్లాయిడ్ హాసెల్‌బైంక్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2. 3
1999/2000 ఇంగ్లాండ్ కెవిన్ ఫిలిప్స్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 30
1998/1999 ఇంగ్లాండ్ మైఖేల్ ఓవెన్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 18
నెదర్లాండ్స్ జిమ్మీ ఫ్లాయిడ్ హాసెల్‌బైంక్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ 18
ట్రినిడాడ్ & టొబాగో డ్వైట్ యార్క్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 18
1997/1998 ఇంగ్లాండ్ మైఖేల్ ఓవెన్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 18
ఇంగ్లాండ్ డియోన్ డబ్లిన్ కోవెంట్రీ సిటీ కోవెంట్రీ సిటీ 18
ఇంగ్లాండ్ క్రిస్ సుట్టన్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 18
1996/1997 ఇంగ్లాండ్ అలాన్ షియరర్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 25
1995/1996 ఇంగ్లాండ్ అలాన్ షియరర్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 31
1994/1995 ఇంగ్లాండ్ అలాన్ షియరర్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 3. 4
1993/1994 ఇంగ్లాండ్ ఆండీ కోల్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 3. 4
1992/1993 ఇంగ్లాండ్ టెడ్డీ షెరింగ్‌హామ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 22
1991/1992 ఇంగ్లాండ్ ఇయాన్ రైట్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 29
1990/1991 ఇంగ్లాండ్ అలాన్ స్మిత్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2. 3
1989/1990 ఇంగ్లాండ్ గారి లైనకర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 24
1988/1989 ఇంగ్లాండ్ అలాన్ స్మిత్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2. 3
1987/1988 ఐర్లాండ్ జాన్ ఆల్డ్రిడ్జ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 26
1986/1987 ఇంగ్లాండ్ క్లైవ్ అలెన్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 33
1985/1986 ఇంగ్లాండ్ గారి లైనకర్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 30
1984/1985 ఇంగ్లాండ్ కెర్రీ డిక్సన్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 24
ఇంగ్లాండ్ గారి లైనకర్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 24
1983/1984 వేల్స్ ఇయాన్ రష్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 32
1982/1983 ఇంగ్లాండ్ లూథర్ బ్లిసెట్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 27
1981/1982 ఇంగ్లాండ్ కెవిన్ కీగన్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 26
1980/1981 స్కాట్లాండ్ స్టీవ్ ఆర్కిబాల్డ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇరవై
ఇంగ్లాండ్ పీటర్ వితే ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇరవై
1979/1980 ఇంగ్లాండ్ ఫిల్ బోయెర్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 2. 3
1978/1979 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాంక్ వర్తింగ్‌టన్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ 24
1977/1978 ఇంగ్లాండ్ బాబ్ లాచ్ఫోర్డ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 30
1976/1977 ఇంగ్లాండ్ మాల్కం మక్డోనాల్డ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 25
స్కాట్లాండ్ ఆండీ గ్రే ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 25
1975/1976 స్కాట్లాండ్ టెడ్ మాక్‌డౌగల్ నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ 2. 3
1974/1975 ఇంగ్లాండ్ మాల్కం మక్డోనాల్డ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ఇరవై ఒకటి
1973/1974 ఇంగ్లాండ్ మిక్ చానన్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. ఇరవై ఒకటి
1972/1973 ఇంగ్లాండ్ పాప్ రాబ్సన్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 28
1971/1972 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్సిస్ లీ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 33
1970/1971 ఇంగ్లాండ్ టోనీ బ్రౌన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 28
1969/1970 ఇంగ్లాండ్ జెఫ్రీ ఆస్టెల్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 25
1968/1969 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ గ్రీవ్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 27
1967/1968 వేల్స్ రాన్ డేవిస్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 28
ఉత్తర ఐర్లాండ్ జార్జ్ బెస్ట్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 28
1966/1967 వేల్స్ రాన్ డేవిస్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 37
1965/1966 ఉత్తర ఐర్లాండ్ విల్లీ ఇర్విన్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 29
1964/1965 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ గ్రీవ్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 29
ఐర్లాండ్ ఆండీ మెక్‌వాయ్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 29
1963/1964 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ గ్రీవ్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 35
1962/1963 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ గ్రీవ్స్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 37
1961/1962 ఇంగ్లాండ్ రేమండ్ క్రాఫోర్డ్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ 33
ఇంగ్లాండ్ డెరెక్ కెవాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 33
1960/1961 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ గ్రీవ్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 41
1959/1960 ఇంగ్లాండ్ డెన్నిస్ వైలెట్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 32
1958/1959 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ గ్రీవ్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 32
ఇంగ్లాండ్ బాబీ స్మిత్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 32
1957/1958 ఇంగ్లాండ్ బాబీ స్మిత్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 36
1956/1957 వేల్స్ జాన్ చార్లెస్ లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ 38
1955/1956 ఇంగ్లాండ్ నాట్ లోఫ్ట్‌హౌస్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ 33
1954/1955 ఇంగ్లాండ్ రోనీ అలెన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 27
1953/1954 ఇంగ్లాండ్ జానీ నికోల్స్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 29
ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ గ్లాజార్డ్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 29
1952/1953 ఇంగ్లాండ్ చార్లీ వేమాన్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ 24
1951/1952 మిరప జార్జ్ రోబ్లెడో న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 33
1950/1951 ఇంగ్లాండ్ స్టాన్ మోర్టెన్సెన్ బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. బ్లాక్పూల్ ఎఫ్.సి. 30
1949/1950 ఐర్లాండ్ డిక్కీ డేవిస్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 25
1948/1949 స్కాట్లాండ్ విల్లీ మోయిర్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ 25
1947/1948 ఇంగ్లాండ్ రోనీ రూక్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 33
1946/1947 ఇంగ్లాండ్ డెన్నిస్ వెస్ట్‌కాట్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 37
1938/1939 ఇంగ్లాండ్ టామీ లాటన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 35
1937/1938 ఇంగ్లాండ్ టామీ లాటన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 38
1936/1937 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెడ్డీ స్టీల్ స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ 33
1935/1936 ఇంగ్లాండ్ రైచ్ కార్టర్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 31
వేల్స్ పాట్ గ్లోవర్ గ్రిమ్స్బీ టౌన్ గ్రిమ్స్బీ టౌన్ 31
ఇంగ్లాండ్ బాబీ గార్నీ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 31
1934/1935 ఇంగ్లాండ్ టెడ్ డ్రేక్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 42
1933/1934 ఇంగ్లాండ్ జాక్ బోవర్స్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 3. 4
1932/1933 ఇంగ్లాండ్ జాక్ బోవర్స్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 35
1931/1932 ఇంగ్లాండ్ డిక్సీ డీన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 44
1930/1931 ఇంగ్లాండ్ టామ్ వేరింగ్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 49
1929/1930 ఇంగ్లాండ్ విక్ వాట్సన్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 41
1928/1929 స్కాట్లాండ్ డేవ్ హాలిడే సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 43
1927/1928 ఇంగ్లాండ్ డిక్సీ డీన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 60
1926/1927 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ ట్రోటర్ షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం 37
1925/1926 ఇంగ్లాండ్ టెడ్ హార్పర్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 43
1924/1925 ఇంగ్లాండ్ విల్ఫ్ చాడ్విక్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 28
1923/1924 ఇంగ్లాండ్ విల్ఫ్ చాడ్విక్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 28
1922/1923 ఇంగ్లాండ్ చార్లీ బుకాన్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 30
1921/1922 స్కాట్లాండ్ ఆండీ విల్సన్ మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 31
1920/1921 ఇంగ్లాండ్ జో స్మిత్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ 38
1919/1920 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెడ్ మోరిస్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 37
1914/1915 ఇంగ్లాండ్ బాబీ పార్కర్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 35
1913/1914 ఇంగ్లాండ్ జార్జ్ ఇలియట్ మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి 32
1912/1913 స్కాట్లాండ్ డేవిడ్ మెక్లీన్ షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం 30
1911/1912 ఇంగ్లాండ్ హ్యారీ హాంప్టన్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 25
ఇంగ్లాండ్ జార్జ్ హోలీ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 25
స్కాట్లాండ్ డేవిడ్ మెక్లీన్ షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం 25
1910/1911 ఇంగ్లాండ్ ఆల్బర్ట్ షెపర్డ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 25
1909/1910 ఇంగ్లాండ్ జాక్ పార్కిన్సన్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 30
1908/1909 ఇంగ్లాండ్ బెర్ట్ ఫ్రీమాన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 38
1907/1908 ఇంగ్లాండ్ ఎనోచ్ వెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 27
1906/1907 స్కాట్లాండ్ అలెగ్జాండర్ యంగ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 28
1905/1906 ఇంగ్లాండ్ ఆల్బర్ట్ షెపర్డ్ బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ 26
1904/1905 ఇంగ్లాండ్ ఆర్థర్ శామ్యూల్ బ్రౌన్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 22
1903/1904 ఇంగ్లాండ్ స్టీవ్ బ్లూమర్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ ఇరవై
1902/1903 ఇంగ్లాండ్ సామ్ రేబోల్డ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 31
1901/1902 ఇంగ్లాండ్ జిమ్మీ సెటిల్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 18
1900/1901 ఇంగ్లాండ్ స్టీవ్ బ్లూమర్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 2. 3
1899/1900 ఇంగ్లాండ్ బిల్లీ గారటీ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 27
1898/1899 ఇంగ్లాండ్ స్టీవ్ బ్లూమర్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 2. 3
1897/1898 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెడ్ వెల్డన్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇరవై ఒకటి
1896/1897 ఇంగ్లాండ్ స్టీవ్ బ్లూమర్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ 22
1895/1896 ఇంగ్లాండ్ స్టీవ్ బ్లూమర్ డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ ఇరవై
స్కాట్లాండ్ జాన్ కాంప్బెల్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇరవై
1894/1895 స్కాట్లాండ్ జానీ కాంప్‌బెల్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 22
1893/1894 ఇంగ్లాండ్ జాక్ సౌత్వర్త్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 27
1892/1893 స్కాట్లాండ్ జానీ కాంప్‌బెల్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 31
1891/1892 స్కాట్లాండ్ జానీ కాంప్‌బెల్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 32
1890/1891 ఇంగ్లాండ్ జాక్ సౌత్వర్త్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 26
1889/1890 స్కాట్లాండ్ జిమ్మీ రాస్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ఇరవై ఒకటి
1888/1889 ఇంగ్లాండ్ జాన్ గూడాల్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ఇరవై ఒకటి