ప్రీమియర్ లీగ్ 2020/2021

ప్రీమియర్ లీగ్ 2020/2021: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...27. రౌండ్
03/06/2021 12:30 బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. -: -
03/06/2021 15:00 షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. -: -
03/06/2021 17:30 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా - వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ -: -
03/06/2021 20:00 బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ - లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ -: -
03/07/2021 12:00 వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ -: -
03/07/2021 14:00 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. -: -
03/07/2021 16:30 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ -: -
03/07/2021 19:15 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ -: -
03/08/2021 18:00 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. -: -
03/08/2021 20:00 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ - లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ -: -
28. రౌండ్
03/12/2021 20:00 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా -: -
03/13/2021 12:30 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. -: -
03/13/2021 15:00 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ -: -
03/13/2021 17:30 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. - బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. -: -
03/13/2021 20:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం -: -
03/14/2021 12:00 సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. - బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ -: -
03/14/2021 14:00 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ - షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ -: -
03/14/2021 16:30 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ -: -
03/14/2021 19:15 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ -: -
03/15/2021 20:00 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి -: -
29. రౌండ్
03/03/2021 18:00 బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. - లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 1: 1 (1: 1)
03/03/2021 18:00 షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ - ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 1: 0 (1: 0)
03/03/2021 20:15 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
03/04/2021 18:00 వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ - ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
03/04/2021 20:15 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
33. రౌండ్
03/04/2021 18:00 ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 1 (0: 1)
03/10/2021 18:00 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం - సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. -: -
లైవ్‌స్కోర్‌లు LiveDetails లైవ్ కామెంటరీ

బదిలీలు

02/21 మార్కోస్ రోజో మార్కోస్ రోజో మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్
02/21 జోష్ మాజా జోష్ మాజా గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ గిరోండిన్స్ బోర్డియక్స్ ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి.
02/21 జాషువా కింగ్ జాషువా కింగ్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి.
02/21 తకుమి మినామినో తకుమి మినామినో లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి.
02/21 ష్కోడ్రాన్ ముస్తఫీ ష్కోడ్రాన్ ముస్తఫీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04
02/21 పాలో గజ్జనిగా పాలో గజ్జనిగా టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఎల్చే సిఎఫ్ ఎల్చే సిఎఫ్
02/21 ఓజాన్ కబాక్ ఓజాన్ కబాక్ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
02/21 బెన్ డేవిస్ బెన్ డేవిస్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి
02/21 మెరిటన్ షబానీ మెరిటన్ షబానీ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వివివి వెన్లో వివివి వెన్లో
02/21 సరే యోకుస్లు సరే యోకుస్లు సెల్టిక్ విగో సెల్టిక్ విగో వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్
ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆస్టన్ విల్లా బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. లీడ్స్ యునైటెడ్ లీసెస్టర్ సిటీ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ షెడ్యూల్ | పట్టికలు | ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం | టాప్ స్కోరర్ | స్టేడియాలు | రిఫరీలు | గణాంకాలు